De plannen van het kabinet voor de ouderenzorg stuiten op kritiek. De kwaliteit van zorg dreigt te verslechteren en personeel is niet te vinden. Carin Gaemers is teleurgesteld dat na jaren van actieplannen de problemen alleen maar groter zijn geworden.