Het wordt vandaag een spannende dag in de Eerste Kamer. Er wordt namelijk gestemd over de zogenoemde ‘verhuurdersheffing’, onderdeel van het woonakkoord. Het is een akkoord tussen de oppositie en de coalitie, met een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar één Eerste Kamerlid van de PvdA kan alsnog roet in het eten gooien, Duivesteijn ziet de heffing namelijk niet zitten. Wat is de verhuurdersheffing precies en waarom zorgt die voor zoveel spanning? Vijf vragen en antwoorden.

1.     Wat is de verhuurdersheffing?

De verhuurdersheffing het is onderdeel van het woonakkoord. Het is een voorstel van Minister Blok van Wonen (VVD), om verhuurders van woningen (corporaties) een ‘verhuurdersheffing’ te laten betalen. De heffing moet zo’n 1,7 miljard euro opbrengen.

2.     Wat zijn de gevolgen voor de wooncorporaties en de huurders?

Om die 1,7 miljard te kunnen opbrengen, moeten verschillende corporaties ingrijpende maatregelen nemen. Denk hierbij aan: huurverhoging, bezuiniging op de organisatie, minder onderhoud en minder nieuwbouw. Zo wordt huren duurder en krijgen woningen minder kwaliteit.

3.     Waarom is het zo belangrijk dat Duivesteijn voor stemt?

Als Duivesteijn tegen stemt dan sneuvelt de verhuurdersheffing. Dat kan grote gevolgen hebben die verder gaan dan alleen het woonakkoord. Naast de coalitiepartijen VVD en PvdA, steunen ook oppositiepartijen D66, ChristenUnie en de SGP het woonakkoord en andere politiek gevoelige dossiers; het Herfstakkoord en de onderhandelingen over forse bezuinigingen op pensioenen. Nu wordt eerst de keuze van Duivensteijn afgewacht. Dat zet de samenwerking tussen de coalitie- en oppositiepartijen op scherp. Waarom zouden de oppositiepartijen risico’s nemen, als de coalitiepartijen niet de benodigde stemmen van hun eigen politici kunnen binnenhalen?

4.     Waarom zou Duivesteijn tegen zijn eigen partij ingaan?

Duivesteijn is een expert op het gebied van volkshuisvesting. Al heel zijn carrière  houdt hij zich heel actief bezig met het onderwerp. Onder andere als wethouder in Den Haag en Almere en als Tweede Kamerlid.

Duivesteijn is het er niet mee eens dat de opbrengst van de heffing naar de schatkist gaat, in plaats van te investeren in de woningmarkt. Daarnaast vindt hij het kabinet geen visie heeft op de woningmarkt.

5.     Wat valt te verwachten, zal Duivesteijn het risico nemen of niet?

Dat is tot nu toe niet te zeggen, hij laat zich er niet over uit. Hij staat onder grote druk van de partij, maar ook die zal vandaag moeten afwachten of de verhuurdersheffing sneuvelt of niet.