Het klimaat in Nederland, verandert het of kunnen we dat nu nog niet merken? Het KNMI presenteert vandaag haar vijfjaarlijkse klimaatrapport waarin de toestand van het Nederlandse klimaat wordt beschreven. En wat blijkt, het gaat niet goed. De opwarming in Nederland en de ons omringende landen gaat twee keer zo snel dan in de rest van de wereld. En wat nu precies de oorzaak is blijft gissen. In Nederland regent het meer en vaker en vooral in de kustgebieden zorgt dat voor nieuwe problemen in de waterhuishouding.