Door een principieel verschil van mening over het salaris van de directie besloot Ad Scheepbouwer zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam neer te leggen. De SP fractievoorzitter Leo de Kleijn diende in februari een motie in om toekomstige bestuurders in (semi)-publieke sector aan te nemen voor maximaal de Balkenendenorm, ongeveer twee ton per jaar. Deze motie werd aangenomen en de gemeente Rotterdam (voor 71 % aandeelhouder in het Havenbedrijf) besloot de salarissen van nieuwe directieleden te verlagen.

In die motie werd tevens een oproep gedaan aan huidige bestuurders om een deel van hun salaris in te leveren. De huidige directeur van het Rotterdamse Havenbedrijf Hans Smits verdient 470.000 euro per jaar, 2.5 keer de Balkenendenorm. Hij liet al eerder weten niet van plan te zijn om vrijwillig loon in te leveren.

Paul Smits, de nieuwe directeur Financiën, treedt in juni aan bij het Havenbedrijf. Hij is het eerste directielid dat een lager salaris krijgt. In EenVandaag een gesprek met SP fractievoorzitter Rotterdam Leo de Kleijn en journalist Jort Kelder over de al dan niet exorbitante topsalarissen.

Scheepbouwer stapt op wegens onvrede salarissen