De Algemene Rekenkamer zal geen actief toezicht houden op hoe de donaties op Giro 555 besteed zullen worden op Haïti. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling tegen EenVandaag. Gisteren ontstond volgens haar ten onrechte de indruk dat de Rekenkamer toezicht zou houden op en precies zou controleren hoe de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) het gegeven geld zullen besteden. “Het is een misverstand dat wij ter plekke gaan kijken hoe die 83 miljoen uitgegeven wordt.” zegt ze nu in EénVandaag. “Wij geven nergens garantie bij af. Mensen moeten niet denken dat elk dubbeltje goed besteed wordt”.

Gisteren werd tijdens de nationale inzamelingsactie op radio en televisie uitvoerig stilgestaan bij het feit dat de SHO samen zou werken met de Rekenkamer. Ook Minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking en Minister-President Balkenende probeerden gisteren in de uitzending twijfelaars over de streep te trekken toch te doneren met de Rekenkamer als argument. “Niemand mag zich laten weerhouden door twijfels over komt het geld wel goed terecht (...) de Rekenkamer zal het controleren.” Aldus Balkenende gisteravond. Vandaag voegt hij in het wekelijks gesprek met de Minister- President daar aan toe; Het feit dat een rekenkamer wordt ingeschakeld om te kijken: ‘wordt dit geld goed besteed’, een betere waarborg kun je gewoon niet hebben.'

De president van de Rekenkamer spreekt echter van een “misverstand”. “Wij zullen suggesties doen hoe de mensen die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven hun werk beter kunnen doen en we hopen dat ze onze adviezen over zullen nemen”, aldus Stuiveling.

Verklaring Minister Koenders:

"Juist omdat we verantwoording zo belangrijk vinden zijn er vooraf afspraken gemaakt tussen de Algemene Rekenkamer en de Samenwerkende Hulporganisaties over de verantwoording van de hulpverlening en de wederopbouw in Haiti. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Daarnaast is er uiteraard intensieve controle, accountancy en evaluatie van Buitenlandse Zaken en de SHO-organisaties, die vanzelfsprekend ook in Haiti zelf plaatsvindt.

Met dit pakket aan maatregelen zorgen we ervoor dat het geld van de Nederlandse bevolking goed wordt besteed en zal er regelmatig gerapporteerd worden".

Reactie VVD

De VVD wil opheldering van minister Koenders. 'Hij moet duidelijk maken wat de controle van de Rekenkamer precies inhoudt. VVD is het bovendien niet eens met feit dat Koenders ook het ingezamelde geld van provincies en gemeenten verdubbeld. Zo wordt collectief geld verdubbeld, en dat is niet de bedoeling'.