Meer dan tweeduizend vrouwen ontwikkelen elk jaar een posttraumatisch stresssyndroom na de bevalling. Het is lastig om daarover te praten, want er rust een taboe op psychische aandoeningen bij zwangeren en kraamvrouwen. Dat blijkt uit een Gronings onderzoek.

PTSS-symptomen komen vooral vaker voor na een ongeplande (spoed-)keizersnede, bij vrouwen die veel pijn ervaren tijdens de bevalling en bij degenen die moeilijk met stress kunnen omgaan. Als rekening wordt gehouden met gecompliceerde bevallingen, is er geen verschil in het optreden van PTSS na thuis- en ziekenhuisbevallingen.

Negen procent van de vrouwen vindt de bevalling een traumatische ervaring. Jaarlijks ontwikkelt zich bij ruim tweeduizend vrouwen een Posttraumatische stressstoornis (PTSS) na de bevalling. Dit stelde UMCG-onderzoeker en gynaecoloog in opleiding Claire Stramrood vast.

Veel vrouwen durven na een traumatisch ervaren bevalling nooit meer zwanger te worden of ‘eisen’ een geplande keizersnede in een volgende zwangerschap. “Er rust een taboe op psychische aandoeningen bij zwangeren en kraamvrouwen, terwijl veel vrouwen hiermee te maken krijgen. Ik pleit voor betere signalering van PTSS na de bevalling,” zegt Stramrood, die op 26 juni promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Complicaties

Vrouwen die complicaties krijgen tijdens de zwangerschap waardoor ze (veel) te vroeg bevallen, hebben een grote kans op PTSS. Stramrood stelde PTSS vast bij veertien procent van de vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging of bij wie de vliezen voortijdig waren gebroken. “Bij deze groep vrouwen is de kans op PTSS zo groot dat je er standaard op zou moeten screenen na de bevalling,” stelt Stramrood. Vijftien maanden na de bevalling heeft elf procent van de vrouwen die zwangerschapsvergiftiging had nog steeds PTSS.

Partners

Ook partners van vrouwen met zwangerschapscomplicaties kunnen na de bevalling PTSS ontwikkelen. Stramrood vond een opvallend sterke samenhang tussen de vrouw en haar partner in de ernst van de PTSS-symptomen. Zij pleit ervoor om ook oog te hebben voor het psychisch welbevinden van partners.

Veelbelovend

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar een effectieve behandeling van PTSS na de bevalling. Stramrood voerde een eerste, verkennend onderzoek uit naar EMDR-behandeling. Deze methode maakt gebruik van snelle oogbewegingen die een positief effect kunnen hebben op traumaverwerking. Zij vond bij vrouwen na EMDR-behandeling een afname van PTSS symptomen. Ook kregen de vrouwen vertrouwen om bij een volgende zwangerschap een vaginale baring aan te durven. Volgens Stramrood is het wenselijk om meer onderzoek te doen naar EMDR en of het bijdraagt aan een positief verloop van een volgende bevalling.