Actievoerder Maacha Vrolijk wil de grote grazers in de Oostvaardersplassen zelf weghalen. Binnen no-time heeft ze, naar eigen zeggen, 150 trailers klaar staan om de dieren uit het gebied weg te halen. Onverstandig, vindt Han Olff, hoogleraar ecologie en natuurbeheer. "De actievoerders vinden dat hun eigen principes, bijvoorbeeld hoe zij omgaan met hun eigen huisdieren, ook moeten gelden voor de dieren in het wild. Voor dieren in de natuur ligt dat compleet anders."

Volgens Olff gaan dieren in de natuur nou eenmaal dood. "Zo werkt het in de natuur. Soms gaan veel dieren in een grote populatie dood. Het gevolg daarvan is dat er meer voedsel overblijft voor de andere dieren, die hierdoor een sterkere populatie kunnen voortzetten."

Dieren in Oostvaardersplassen hebben een uitstekend leven

Veel dieren in de Oostvaardersplassen zijn dood gevonden, met een volle maag. Volgens Han Olff, hoogleraar ecologie en natuurbeheer, ligt dit aan het moment waarop de dieren zijn bijgevoerd. "De Oostvaardersplassen is een bijzonder gebied, waar de dieren op een andere manier beheerd worden. De dieren die nu dood zijn gevonden, zijn de dieren die in het voor- en najaar al in een slechte conditie de winter zijn ingegaan. De vetvoorraad was al opgebrand en dat vul je niet zomaar even aan."

Kijk & lees ook

Dierenmishandeling vinden de actievoerders, maar volgens Olff hebben de dieren een uitstekend leven. "Dierenwelzijn is: meer dan 12 maanden per jaar een volle maag, maar ook het vrij leven in groepen en gaan en staan waar je wil. Ook jonge dieren groeien op bij hun ouders en dan is het vrij beperkt om te zeggen dat het om dierenmishandeling gaat." 

De trailers van Vrolijk staan al klaar, ze is het stadium van vreedzaam demonstreren voorbij. 

Volgens de actievoerster worden er elke dag 30 dieren doodgeschoten door beheerder Staatsbosbeheer. "Als dit zo doorgaat is er straks geen dier meer over."

Verplaatsing van dieren brengt risico's met zich mee

Als het plan van Vrolijk daadwerkelijk doorgaat kunnen de dieren door stress en omgevingsverandering alsnog dood gaan. Het is dus geen goed idee, vindt Olff. "Heel veel natuurgebieden hebben een grens en deze ook. Als de Oostvaardersplassen niet goed genoeg zouden zijn voor de dieren, dan is geen enkel natuurgebied dat."

De reactie van de actievoerders snapt hij wel. "Mensen willen dezelfde principes hebben als bij huisdieren. Als je huisdier ziek is of honger heeft dan bied je hulp, maar in de natuur ligt dat iets anders."