Een meerderheid (61%) is voorstander van het invoeren van een systeem waarbij mensen automatisch als orgaandonor worden geregistreerd. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 20.000 mensen naar aanleiding van de Donorweek.

Een kwart (25%) van de mensen die nu niet geregistreerd staan in het donorregister, geeft aan dan wel donor te zullen worden. 

De Donorweek vraagt aandacht voor het donorentekort in Nederland. Om het aantal donoren te doen toenemen diende D66 een initiatiefwetsvoorstel in om ons systeem te wijzigen in een ‘actief donorregistratiesysteem’. In dit systeem wordt iedereen die zich na herhaalde oproepen niet laat registreren in het donorregister, automatisch als donor geregistreerd. 

Financiële prikkel

Er zijn ook andere maatregelen denkbaar om het donorentekort op te lossen, zoals een financiële beloning voor mensen die zich als orgaandonor registreren. Veel mensen vinden dit naar orgaanhandel rieken: slechts 11 procent vindt het een goed plan. Wel vinden veel ondervraagden (44%) dat geregistreerde donoren voorrang moeten krijgen als zij een orgaan nodig hebben. Een deel van de mensen die nu niet als orgaandonor staan geregistreerd, zijn over te halen door een voorrangsregeling (19%) of een financiële beloning (10%). 

Onwetendheid

Er is veel onwetendheid over donorregistratie. Vier op de tien ondervraagden die geen donorformulier hebben ingevuld, weten niet dat zij kunnen vastleggen dat ze geen organen willen afstaan. Ook weet de helft niet dat hun nabestaanden moeten beslissen als zij zelf hun keuze niet registreren. Veel mensen die hun keuze niet hebben vastgelegd twijfelen nog (28%) of zijn er nog niet aan toegekomen (15%). 

Recht op een orgaan

Slechts vier op de tien ondervraagden (42%) vinden dat iedereen evenveel recht heeft op een donororgaan. Veel ondervraagden vinden dat mensen die harddrugs gebruiken (30%), veel drinken (26%) en roken (24%) er minder recht op hebben.  

Vanmiddag presenteert Mariëlle Koekenbier de uitslagen van dit onderzoek op Radio EenVandaag. We spreken met Ockje Tellegen, Tweede Kamerlid voor de VVD en met Maarten Terpstra, die vorig jaar een donorlong ontving die zijn leven redde. Ook lichten panelleden Marianne Stamps en Gerrie Haarman hun mening toe. 

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 18.783 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 15 tot 17 oktober 2014.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.