Milieudefensie sleept de Nederlandse staat voor de rechter. Volgens Milieudefensie houdt Nederland zich niet aan de afspraken over schone lucht en worden er daardoor mensenrechten geschonden.

Wim Voermans, Hoogleraar staats- en bestuursrecht, denkt dat Milieudefensie een grote kans heeft om de rechtszaak over de luchtkwaliteit te winnen. Nederland overschrijdt namelijk al sinds 2010 de Europese normen voor luchtkwaliteit en dat zijn harde eisen die internationaal zijn vastgelegd. Er werd vanuit Europa altijd uitstel verleend voor het halen van die normen, maar de laatste termijn is begin dit jaar verlopen. 

Het afgelopen jaar voerde Milieudefensie op eigen initiatief metingen uit waaruit bleek dat de luchtkwaliteit op sommige punten nog steeds niet op orde is. We leggen dit voor aan Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit bij Milieudefensie. Om de zaak te financieren startte Milieudefensie een crowdfundingsactie die binnen een maand ruim 30.000 euro opbracht.