Op de Waddeneilanden gaan steeds meer stemmen op voor het aanstellen van een commissaris. PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk, zelf Texelaar, kwam met het plan. Hij wordt inmiddels door meerdere partijen gesteund.

De Waddencommissaris moet voor meer aandacht in Den Haag zorgen als het gaat om de specifieke problemen op de eilanden. In het regeerakkoord is afgesproken dat er een Waddenautoriteit komt, maar vooralsnog gebeurt er te weinig, vinden de critici.

De lijn korter

Voor Van Dijk gaat het aanstellen van een autoriteit niet ver genoeg. De sociaaldemocraat heeft daarom eind vorig jaar gepleit voor een zogenaamde Waddencommissaris, een oliemannetje dat de lijn tussen de eilanden en Den Haag korter maakt. "De Wadden zijn een kwetsbaar gebied waar veel belangen zitten. We zien dat het in Den Haag vaak niet goed doorkomt", aldus Van Dijk.

Lees ook

Dat herkent ook Michiel Uitdehaag (D66), burgemeester van Texel. Hij is daarnaast voorzitter van Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. "Het is wel eens flink lobbyen. Maar als we aan de bel trekken, dan wordt er vaak wel over mee- en over nagedacht.

Andere regels

De regels op de Wadden liggen soms ook anders, vertelt Uitdehaag. "Meestal komen we daar pas achteraf achter. We hebben de ambitie om dat eerder onder de aandacht te krijgen".

Voorbeelden daarvan zijn het onderwijs, de zorg en huisvesting. "Het bijzondere van een eiland is dat je, ook al is het een kleine gemeente, alles moet hebben: goed onderwijs en zorg dichtbij", vertelt Gijs van Dijk. "Landelijke wet- en regelgeving moet daar meer rekening mee houden en niet alleen strak kijken naar de regels en zeggen: jullie zijn te klein voor een goede school, of te klein voor een verpleeghuis."

Vicieuze cirkel

Peter van Sijp, VVD-raadslid op Texel, ziet een vicieuze cirkel op het eiland. "De woningvraag is enorm. Dat heeft zijn weerslag op het onderwijs dat onder druk staat. Er kunnen geen leerkrachten geworven worden, omdat er geen woonruimte is. En als er ook geen woonruimte is voor mensen met gezinnen, dan gaat het dubbel hard".

Het VVD-raadslid kan zich goed vinden in het idee van PvdA-Kamerlid Van Dijk om met één aanspreekpunt de sociale problemen op de eilanden beet te pakken. "Naar ik meen zijn er 62 instanties die iets te zeggen hebben over het Waddengebied. Als Texelaars, als eilanders, willen we ook een stem krijgen in dat geheel. We willen aan tafel zitten, niet dat er over ons besloten wordt, maar met ons."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.