Een belangrijke memo over de toeslagenaffaire lijkt weggemoffeld. Maar logen ambtenaren daar eerder over of niet? "Je niks kunnen herinneren is een goede strategie als je geen gevoelige informatie prijs wilt geven", zegt hoogleraar Michiel de Vries.