Het is minister Bruins niet gelukt om de afdelingen spoedeisende hulp en acute verloskunde van het MC Zuiderzee in Lelystad volledig open te houden. Het ziekenhuis in Lelystad maakt een doorstart, maar vooralsnog zonder spoedeisende hulp.

De inwoners van Lelystad zijn boos: "Afschuwelijk, we hebben hier een eerste hulp nodig. Voor de hele provincie." Ook burgemeester Ina Adema vindt dat alles op alles moet worden gezet om dat te realiseren: "We maken ons natuurlijk zorgen over de lange aanrijtijden."

Personeelstekort

Doordat de spoedeisende hulp en de acute verloskunde in Lelystad mogelijk verdwijnen, moeten inwoners een grotere afstand afleggen naar de spoedeisende hulp. Ingrid Letsch is huisarts in Lelystad en maakt zich grote zorgen: "Het grootste probleem zijn de bevallingen. Je kan geen thuisbevalling doen als er geen ziekenhuis in de buurt is. Voor inwoners van Urk is het dichtstbijzijnde ziekenhuis nu 40 minuten rijden."

LEES OOK

In tegenstelling tot wat overnamekandidaat, ziekenhuis Sint Jansdal, in Harderwijk zegt, is er volgens de huisarts genoeg personeel om de Eerste Hulp open te houden. "Op dit moment zijn er genoeg spoedeisende hulpartsen en verpleegkundigen. Er is geen tekort zoals steeds wordt gezegd."

Lelystad Airport

Als de plannen doorgaan, gaat in Lelystad over twee jaar een volwaardig vliegveld open. Een spoedeisende hulp is dan belangrijk. Burgemeester Adema geeft aan dat dit meespeelt in de onderhandelingen die nu gevoerd worden. "Dat hebben wij ook aangegeven, als je kijkt naar de groei van Lelystad. Dat is een extra argument voor een spoedeisende hulp in Lelystad."

Het personeel wacht nu op definitieve plannen, maar veel mensen zijn het lange wachten zat. Zondag organiseert het ziekenhuis een actie om te laten zien hoe belangrijk het ziekenhuis is voor Lelystad.

reactie
clock 22-11-2018 16:59

Ziekenhuis St Jansdal ziet op dit moment geen mogelijkheden om een volwaardige SEH te realiseren. Een volwaardige SEH heeft als gevolg dat er op dezelfde locatie een intensive care, een OK-team, een beddenhuis, een interventieradioloog, een kinderarts, 24/7 radiologie en laboratoriumfaciliteiten nodig zijn. Daarbij is de realiteit dat er te weinig kinderartsen, intensive care artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen zijn, om deze zorg te kunnen leveren. Om deze reden is bijvoorbeeld dit najaar de acute verloskunde in Lelystad gestopt en overgedragen aan de omliggende ziekenhuizen.

Het gaat dus niet alleen om de vraag of er in Lelystad op dit moment voldoende SEH-artsen werken. Wij verwachten dat het continuïteitsprobleem wat personeel betreft niet op korte termijn opgelost kan worden. In de gesprekken die wij hebben gevoerd met minister Bruins is dit knelpunt uitgebreid aan de orde geweest. Wij hebben de minister gevraagd ons te ondersteunen door eraan bij te dragen dat er voldoende medisch specialisten worden opgeleid om de vacatures te vervullen. Ook hebben we hem gevraagd om mee te denken/bij te dragen aan het aantrekkelijk maken van vacatures in perifere ziekenhuizen voor medisch specialisten.

Daarnaast geldt dat de kosten van een volwaardige spoedzorg-keten dermate hoog liggen dat die voor een ziekenhuis met de omvang van Lelystad niet gedragen kunnen worden. Wij kunnen daarom onder de huidige omstandigheden geen duurzame kwalitatief goede spoedzorg op locatie in Lelystad garanderen. St Jansdal zal wel voortdurend evalueren of de geboden zorg toereikend is voor de bewoners van Lelystad en omstreken. Indien nodig, zullen we dan ook het zorgaanbod daaraan aanpassen, binnen realistische kaders.

Wij willen graag benadrukken dat er wel een spoedpoli komt, waar circa 60% van de huidige patiënten met een spoedvraag terecht kan. Tussen 22.00 uur en 8.00 uur kunnen spoedpatiënten terecht op de SEH in Harderwijk of andere omliggende ziekenhuizen. De praktijk leert dat in Lelystad gemiddeld twee tot drie patiënten per nacht zich melden. Deze mensen zullen in de toekomst naar omliggende ziekenhuizen worden verwezen. In Lelystad zullen ambulances bij de spoedpoli en huisartsenpost gereed staan om patiënten, indien nodig, naar deze SEH te vervoeren. Veelal zullen patiënten echter direct vanuit huis opgehaald worden.

Voor wat betreft de verloskunde kunnen mensen terecht in Harderwijk, Sneek, Almere en Heerenveen. Hiermee wordt op alle plekken in de Flevopolder voldaan aan de geldende richtlijnen voor de landelijke aanrijtijden. Het is belangrijk dat zwangere vrouwen wel tijdig en dichtbij huis bij een professional terecht kunnen. Er is momenteel een initiatief in voorbereiding om een eerstelijns geboortecentrum in Lelystad te realiseren. Dit centrum functioneert zelfstandig en is geen onderdeel van het ziekenhuis.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.