De tekorten op de arbeidsmarkt zullen de komende jaren verder toenemen. Daarom zijn er mogelijk ingrijpende maatregelen nodig, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd.

Pensioenleeftijd omhoog?

"De discussie over het verhogen van de pensioenleeftijd zal de komende jaren weer op tafel komen te liggen, dat sluit ik in ieder geval zeker niet uit," vertelt economisch commentator Martin Visser. Door de vergrijzing zal de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar toenemen, omdat er de komende jaren naar verwachten honderdduizenden arbeidskrachten met pensioen gaan.

"Er zijn steeds meer mensen nodig, terwijl er ook heel veel mensen met pensioen gaan. Er zijn al economen die zeggen dat de pensioenleeftijd omhoog moet. Niet alleen vanwege de kosten van het stelsel maar ook omdat we die mensen nodig hebben moeten ze langer blijven werken," stelt Visser. Vooral in sectoren zoals de zorg, ICT, de bouw en het onderwijs staan ze te springen om personeel. Dit zal ook de komende vijf jaar niet zo maar veranderen, zo blijkt vandaag uit een rapport van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), dat verbonden is aan de Universiteit Maastricht. Naar schatting zijn er over 5 jaar alleen al in de zorg 135.000 extra mensen nodig.

Lees ook

Bekijk hier de tv-reportage:

Economische groei

Het personeelstekort betekent slecht nieuws voor de economie. Zo kunnen opdrachten blijven liggen of kunnen bedrijven er voor kiezen om hun onderneming in het buitenland onder te brengen. "Het is echt een rem is op de economie. Dat komt omdat bedrijven domweg de mensen niet hebben om opdrachten aan te nemen."

Toch is Visser ook positief. "Het is een goed teken dat de werkloosheid laag blijft en dat mensen makkelijk aan een baan kunnen komen. Dus het is niet alleen slecht nieuws maar voor bedrijven die willen groeien is het toch wel heel lastig."