Scholen zijn verplicht voor een veilig schoolklimaat te zorgen. Sinds drie jaar hebben ze zelfs een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid van kinderen. In groep 7/8 van de Rietendakschool in Apeldoorn ging het dusdanig mis dat diverse ouders melding maakten bij de Inspectie van het Onderwijs. Ze schoten er weinig mee op. 

Groep 7/8 was altijd al een lastige klas. Regelmatig vielen er incidentjes voor. Maar dit schooljaar escaleerde het. Er werd gepest, gescholden en geïntimideerd. Tijdens een gymles werden twee meisjes door klasgenootjes belaagd met hockeysticks. Een leerling zwaaide in de klas met een honkbalknuppel, scheerde langs de hoofden van leerlingen en raakte de spullen van een medeleerling. En jongens wisten, terwijl de leerkracht in de klas was, een website met expliciete porno op het digitale schoolbord op te roepen. 

'Er gebeurde van alles zonder dat er veiligheid in de klas was'

EenVandaag sprak met zeven ouders van leerlingen uit groep 7/8. Ze schetsen een beeld van een klas waarin gezag ontbreekt, waar jonge, onervaren leerkrachten niet opgewassen lijken tegen het gedrag van een aantal jongens in de groep en een schoolbestuur met wie het moeilijk is in gesprek te komen. “Kinderen waren losgeslagen”, zegt Miranda Wissink, moeder van Ervin (groep 7). “Er gebeurde van alles zonder dat er veiligheid was in de klas.” Ook schoolresultaten lijden onder de situatie. Voor een aantal ouders is de maat uiteindelijk vol: ze halen hun kind van school. 

Aan het lijntje gehouden

Andere ouders houden hun kind wel op de Rietendakschool. Nog van school veranderen in het laatste jaar zien ze niet zitten. Maar ze zoeken wel wegen om aandacht te vragen voor hun zorgen. Ze spreken met de vertrouwenspersoon en sturen een brief naar de Raad van Toezicht. Die reageert met de mededeling de situatie “op gepaste afstand te volgen”. Diverse ouders zien uiteindelijk geen andere weg dan een klacht in te dienen bij de Onderwijsinspectie, in de hoop dat die kan ingrijpen. Maar dat draait volgens hen uit op een teleurstelling. “Vier weken na mijn melding heb ik weer contact opgenomen”, zegt een van de ouders. “Of ze al iets gedaan hadden. Dat was schijnbaar nog niet het geval en dat had ik ook niet kunnen verwachten, want dat kon nog maanden duren. Je voelt je niet serieus genomen. Je hebt op school al het gevoel dat je aan het lijntje wordt gehouden. Als niemand wat doet voel je je in de kou staan.” 

Rietendakschool: veiligheid nooit in het geding geweest

In een reactie zegt de Rietendakschool zich niet in het door ouders geschetste beeld te herkennen. De school erkent wel dat er incidenten zijn voorgevallen, maar die worden door ouders groter gemaakt dan ze zijn. De veiligheid is volgens het bestuur nooit in het geding geweest. Ook wijst de school er op diverse maatregelen te hebben genomen, zoals het splitsen van groep 7 en 8, het inhuren van een externe gedragsexpert en het inzetten van een extra leerkracht. Volgens het schoolbestuur heeft de Inspectie telefonisch contact opgenomen naar aanleiding van de klachten van ouders en navraag gedaan naar de situatie. Maar zag de Inspectie geen aanleiding tot verdere actie. De Inspectie bevestigt dat tegenover EenVandaag. Ouders zijn er verbaasd over dat ze de uitkomst niet rechtstreeks van de Inspectie horen en dat deze alleen maar op verklaringen van de school af gaat. Met hen is geen contact meer opgenomen. 

Ouders snakken intussen naar de zomervakantie. Maar voor één leerling speelt er nog een ander probleem: voor Ervin Holtman was de situatie volgens moeder Miranda op de Rietendakschool zo beschadigend dat hij niet meer terug kan. Sinds maart zit hij grotendeels thuis. Eén uur per dag gaat hij naar het particuliere Parkendaal Lyceum in Apeldoorn. Volgens Miranda is dat de enige geschikte school in Apeldoorn, vanwege de kleine klassen en veel individuele aandacht. Maar het zou moeten betekenen dat de Rietendakschool of het overkoepelende schoolbestuur Leerplein055 de kosten voor zijn rekening neemt. Miranda voert er gesprekken over met de school en de gemeente, maar stuit op een obstakel: de Inspectie ligt dwars. Het is volgens de toezichthouder niet toegestaan dat een school particulier onderwijs ‘inkoopt’. Iets dat onderwijsjuriste Katinka Slump al jarenlang bestrijdt. “Scholen zijn daar geheel vrij in. Ze mogen van hun budget de accountant betalen, of een advocaat, dus waarom geen particulier onderwijs als dat voor een leerling de beste oplossing is?” De Inspectie blijft er echter bij dat het niet is toegestaan. 

Kijk & lees

reactie

Ouderverenigingen: inspectie moet ingrijpen

De klachten over een passieve Onderwijsinspectie zijn herkenbaar, zeggen ouderverenigingen Ouders & Onderwijs en Balans tegen EenVandaag. “Wat wij terughoren is dat de Inspectie vooral toezicht moet houden op de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen en niet specifiek op individuele gevallen”, aldus Joli Luijckx van Balans, dat opkomt voor ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen. “Maar als de Inspectie zegt dat ze die opdracht niet hebben dan vraag ik me af: wie heeft die dan wel?” Volgens Luijckx worden ouders van het kastje naar de muur gestuurd. Zo worden ze naar klachtenprocedures of zelfs de rechter verwezen. “Het is gesol met kinderen en dat is echt triest.” Balans pleit er voor dat de Inspectie ook in individuele gevallen “doorzettingsmacht" krijgt. “Want dat is wat nodig is: een instantie die gewoon een klap op tafel geeft en zegt: nu gaan we het oplossen en we kijken naar het belang van het kind en zorgen dat het onderwijs krijgt.” 

Kijk & lees

Bent u zelf tegen problemen aangelopen op de school van uw kinderen en ving u bot bij bijvoorbeeld de gemeentelijke Leerplicht of de Onderwijsinspectie, neem dan contact met ons op via redactie[at]eenvandaag[dot]nl

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.