In 1977 dringen vier zuid-Molukkers in het dorpje Bovensmilde de openbare lagere school binnen. Ze gijzelen er drie weken lang meer dan honderd kinderen. Nu, 30 jaar later, zijn er nog steeds spanningen in het dorp. EénVandaag gaat langs bij de reunie en spreekt met betrokkenen.

In dit speciale herdenkingsjaar staat de Molukse gemeenschap op een bijzondere wijze stil bij de ingrijpende gebeurtenis die dertig jaar geleden plaatsvond. De Molukse Raad Assen en de Wijkraad RMS Bovensmilde hebben daartoe de handen ineen geslagen. 's Morgensvroeg om zes uur vindt bij het grafmonument van de actievoerders een ceremoniële vlaghijsing plaats. De Molukse vlag zal 12 uur later, bij de afsluiting van de herdenkingsbijeenkomst worden gestreken. De herdenkingsbijeenkomst heeft een stemmig karakter. De belangstellenden zijn verzocht zwarte kleding te dragen. De korte stille tocht op de Boskamp wordt voorgegaan door een Molukse tifagroep. Deze slagwerkgroep brengt een aantal Molukse kapata's die gaan over moed en heldendom. Na het spelen van het Molukse volkslied wordt één minuut stilte in acht genomen om alle slachtoffers die in de Molukse vrijheidstrijd zijn gevallen te gedenken. Na een toespraak van de RMS-regering in ballingschap vindt de officiële kranslegging plaats. Daarna is er gelegenheid voor de andere aanwezigen langs het graf te defileren en eer te bewijzen. Bij de plechtigheid wordt ook het Statement “Djiwa RMS” voorgelezen. Dit Statement is het resultaat van de discussie die eerder op de middag in het Molukse wijkcentrum Molo-Oekoe te Bovensmilde plaatsvindt. De discussiemiddag heeft het thema "Djiwa RMS" (RMS in hart en nieren) meegekregen. Het Statement moet een aanzet zijn om de impasse, waarin de Molukse vrijheidstrijd zich bevindt, te doorbreken. Aan deze discussiemiddag doen een aantal oud-actievoerders mee. Samen met leden van de RMS-regering, jongeren en de aanwezigen wil men proberen de Molukse strijd van nieuw élan te voorzien. De Molukse gemeenschap is gevraagd op 11 juni de Molukse vlag in top te hijsen als teken van het gemeenschappelijke streven. De organisatie van de herdenking houdt rekening met een toeloop van Molukkers uit het gehele land.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.