De beelden van het paardendrama in Marrum gingen vorig jaar de hele wereld over. Bijna 200 paarden stonden door een overstroming buitendijks vast en 20 paarden verdronken. Een jaar later is er een kans dat dit drama zich gaat herhalen. Eigenaar Piet Lootsma moest zijn paarden voor 15 oktober binnendijks halen, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

Boer Piet Lootsma uit Tzummarum mag zijn paarden niet meer buitendijks laten lopen. Landschapsorganisatie It Fryske Gea heeft het pachtcontract voor het buitendijkse gebied met Lootsma ontbonden. De eigenaar van de 'dobbepaarden', die vorig jaar drie dagen omringd door water in het buitendijkse gebied stonden, heeft zich niet aan de afspraken gehouden, aldus directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea donderdag.

Kans op herhaling paardendrama Marrum