Een aparte ov-dienstregeling voor jongeren, ouderen en kwetsbaren. Volgens gezondheidseconoom Xander Koolman is zo'n oplossing niet ondenkbaar als het ons niet lukt om grip te krijgen op het coronavirus.

Hij zegt dit naar aanleiding van uitspraken van verschillende leden van het Outbreak Management Team (OMT). Zij stellen voor om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid af te schermen, nu het virus langer actief is.

Aparte bussen voor jong en oud

Volgens Koolman is het zowel voor de volksgezondheid als de economie nog altijd het meest wenselijk om het coronavirus zo goed mogelijk terug te dringen, in plaats van het vrij spel te geven.

Maar als blijkt dat daar vanuit de bevolking en politiek niet meer genoeg draagvlak voor is, moet er volgens de gezondheidseconoom een duidelijk beleid geformuleerd worden om ouderen en kwetsbaren af te schermen voor de gevaren van COVID-19. "Nu het aantal besmettingen opnieuw oploopt, is het echt nodig om hierover na te denken", vindt hij.

Lees ook

Andere winkeltijden en gescheiden dineren

Hoe de samenleving er dan uit zou moeten zien volgens hem? "Heel anders, in elk geval. Denk aan het 'compartimenteren' van het openbaar vervoer, met bussen voor jongeren en bussen voor ouderen, waarin ze afstand kunnen houden tot elkaar. Ook zou er nagedacht kunnen worden over aparte winkeltijden voor kwetsbare groepen of misschien zelfs het scheiden van winkels en horecagelegenheden", aldus Koolman.

Volgens hem is het belangrijk om dit soort dilemma's nu op tafel te leggen en goed na te denken over de consequenties. "Op die manier kunnen we op een rechtvaardige en snelle manier groepsimmuniteit bereiken."

'Weet waar je voor kiest'

Maar volgens Koolman is kiezen voor groepsimmuniteit en daarmee jongere mensen iets meer vrijheid geven niet zonder risico. "Als we het virus rond laten trekken, moeten we nog steeds denken aan 30 tot 40 duizend doden."

Weet dus waar je voor kiest, waarschuwt hij. "En als je het doet, doe het dan verstandig: identificeer wie tot de kwetsbare groepen behoren, scheid ze en bescherm ze."

Lees ook

Kunstmatige bubbel

Ouderenbond ANBO vindt dat het afschermen van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid 'generaties tegen elkaar opzet'. De bond zegt het ermee eens te zijn dat kwetsbare mensen beschermd worden, bijvoorbeeld ouderen die in een verpleeghuis wonen. Maar dat geldt lang niet voor alle ouderen.

"Als we alle ouderen vragen om een beperkt aantal sociale contacten te onderhouden en meer thuis te blijven, zetten we een heel groot deel van Nederland buiten spel", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. Ze doelt op de 3,2 miljoen 65-plussers in Nederland, waarvan 80 procent niet kwetsbaar is. "Ik vind het echt geen goed idee om hen in een kunstmatige sociale bubbel te plaatsen."

Bekijk hier de tv-reportage