Informateur Edith Schippers heeft Tjeenk Willink voorgedragen als nieuwe informateur. Schippers ziet  in deze moeizame formatie nog geen definitieve breuken en hoopt dat er nieuwe stappen kunnen worden gezet. Volgens haar heeft de moeizame formatie vooral tijd nodig.

Edith Schippers overhandigde maandag haar eindverslag van de formatie. In dit verslag meldt ze dat er nog geen definitieve breuken zijn en er mogelijkheden zijn om tot een kabinet te komen. Wel adviseert ze de opdracht te verbreden en niet alleen naar een meerderheidskabinet maar ook naar een minderheidskabinet te kijken. Ook pleit ze voor een andere werkwijze.

Waar Schippers zelf de fractievoorzitters een voor een sprak en bevroeg naar hun voorkeuren, adviseert ze de nieuwe informateur gericht naar combinaties te zoeken. Het lijkt haar niet zinvol om nogmaals een individuele ronde langs de fractievoorzitters te maken; maar gesprekken aan te gaan met meerdere partijen die mogelijk een kabinet kunnen vormen.

Tenslotte stelt ze voor een nieuwe informateur aan te wijzen. De reden hiervoor is niet omdat ze zelf niets meer ziet in de baan als informateur maar omdat ze denkt dat ‘verse' ogen en een nieuwe blik het proces ten goede komen. In de zoektocht naar een nieuwe informateur is gezocht naar iemand met veel ervaring, statuur en gezag, die niet meer in de actieve politiek werkzaam is en iemand die vaker met dit bijltje heeft gehakt. Dat is een klein vijvertje om in te vissen en komt de naam van Tjeenk Willink al snel naar boven drijven.

Herman Tjeenk Willink werd -ook tot zijn eigen verrassing- gebeld door Schippers. Hij heeft zijn plannen voor deze week omgegooid, en Schippers verteld dat hij beschikbaar is als informateur. Tjeenk Willink heeft eerder al eens aangegeven dat hij een voorkeur heeft voor een brede coalitie, met een 'los' regeerakkoord, dat niet tot in alle details is dichtgetimmerd.

Tjeenk Willink wordt vandaag, na het debat, officieel door de Tweede Kamer tot informateur benoemd.

De keuze voor Tjeenk Willink wordt door de politieke partijen enthousiast ontvangen. De fractievoorzitters vinden zijn voordracht een goede stap. Tjeenk Willink geniet een grote staat van dienst. Hij is minister van Staat, ex-vice-voorzitter van de Raad van State en oud-informateur.

Het feit dat Tjeenk Willink lid is van de PvdA wordt door partijen niet als problematisch ervaren:

'Hij staat boven de partijen, een man van gezag', aldus de woordvoerder van de ChristenUnie.

D66-voorman Pechtold vindt de keuze van Tjeenk Willink een prima keuze:

'Een man met veel ervaring die boven de partijen staat.'

Ook de PvdA leest in de aanstelling van Tjeenk Willink niet een geheime handreiking naar hen:

'Wij zien Tjeenk Willink als een man met afstand van de politiek in een onafhankelijke rol. Dat hij toevallig lid is van de PvdA is bijzaak; daar moet je niets achter zoeken'

Aldus een woordvoerder van de PvdA.  De PvdA ziet zichzelf niet geroepen nu plaats te nemen aan de onderhandelingstafel.

'Onze voorkeur gaat uit naar een nieuwe poging van VVD-CDA-D66 en GroenLinks. Dat doet het meest recht aan de verkiezingsuitslag'

Een uitnodiging om te komen praten zullen de sociaal-democraten niet afslaan:

'praten kan altijd, onderhandelen niet'.

Wilders is minder enthousiast:

Het CDA laat weten de keuze voor Tjeenk Willink een goede te vinden. Ook de SP is positief:

'Het is niet meer dan logisch dat Schippers concludeert dat haar taak erop zit. Een nieuwe informateur heeft hopelijk de frisheid voor nieuwe inzichten. Wij kunnen het voorstel om Tjeenk Willink te benoemen dan ook steunen.'

GroenLinks steunt de voordracht van Tjeenk Willink en vindt de gewijzigde werkwijze (om niet meer individueel maar in combinaties te praten) verstandig.

'Groenlinks zal een uitnodiging van de informateur om te komen praten niet afslaan, maar zij achten samenwerking alleen zinvol als er door CDA en VVD wordt ‘bewogen’ op het migratiedossier. De eerdere formatiepoging met hun partij is immers stukgelopen op de inhoud op het migratiedossier.'

Of Tjeenk Willink de formatie vlot kan trekken is niet te zeggen. Vooralsnog houden de partijen vast aan hun stellingen en worden er nog geen handreikingen gedaan naar andere partijen. Dinsdagmiddag om half vier wordt er gedebatteerd over het eindverslag van Edith Schippers.

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.