Het vogelgriepvirus lijkt zich langzaam te verplaatsen naar het westen van Turkije nu ook in Ankara personen besmet zijn. Kan het virus via Turkije Nederland binnenkomen? En wanneer moet begonnen worden met het preventief vaccineren van pluimvee in Nederland? Een gesprek met viroloog Ab Osterhaus en vogelexpert Nico de Haan.

Het ophokken van het pluimvee in Nederland is nog niet verplicht gemaakt. Preventief vaccineren mag al wel gebeuren. Vandaag wordt besloten wanneer men hiermee begint.

Een meerderheid van de Tweede Kamer pleit inmiddels voor het plaatsen van matten waarop reizigers uit Turkije hun schoenen kunnen ontsmetten. Volgens J. Wolleswinkel van de Nederlandse Organisatie voor Pluimveehouders moeten de matten juist nu geplaatst worden, omdat het risico voor het overbrengen van het virus in koude periodes juist veel groter is.

Het ministerie van Landbouw voelt voorlopig weinig voor het plaatsen van matten op enkel de Nederlandse luchthavens. Reizigers aan de Nederlandse grens worden wel extra gecontroleerd op de smokkel van vogels of vogelsproducten.

Hoe beschermt Nederland zich tegen de vogelgriep?