PvdA'er Gijs van Dijk keert toch niet terug in de Tweede Kamer. Vorige week zei hij nog tegen EenVandaag dat hij terug de Kamer in wilde, nadat een interne partijcommissie het onderzoek naar hem onzorgvuldig had genoemd.

In een verklaring biedt het partijbestuur van de PvdA excuses aan voor de uitkomsten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat onderzoek werd door experts die EenVandaag daarover sprak bestempeld als 'broddelwerk' en 'subjectief'.

'Geen seksueel grensoverschrijdend gedrag'

Het partijbestuur geeft toe dat er 'onzorgvuldig met de meldingen is omgegaan'. Daarnaast kwamen de meldingen uit de privésfeer en gaan de meldingen niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, zegt het bestuur, terwijl dat eerder wel werd gesuggereerd.

Volgens de partij heeft Gijs van Dijk nu zelf besloten niet terug te keren in de Kamer. "Het partijbestuur heeft afspraken met Gijs van Dijk gemaakt, zodat hij weer kan werken aan een nieuwe toekomst", schrijft de partij.

Bekijk ook

'Nieuwe start'

"Nu de PvdA excuses heeft aangeboden en de uitspraak van de beroepscommissie overneemt, sluit ik een zeer lastige periode af", zegt Van Dijk in diezelfde verklaring.

"Alles afwegend wil ik nu een nieuwe start maken. Dat kan ik in de Tweede Kamer doen. Toch kies ik daar nu niet voor. Ik blijf me inzetten voor mensen die kwetsbaar zijn en mogelijk niet zelf hun stem kunnen laten horen."

Sturen op de uitkomst

Vorige week lekte er nog een telefoongesprek uit van partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Sent vroeg aan onderzoeksbureau Bezemer & Schubad om het rapport naar het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Van Dijk zo samen te vatten, dat zij een sanctie aan Van Dijk kon opleggen.

Hoewel Sent keer op keer in het telefoongesprek zegt dat het niet haar taak was om de openbare samenvatting van het eindrapport te schrijven, maar van de onafhankelijke onderzoeker, blijkt wel dat ze een heldere boodschap meegaf. "Schrijf een samenvatting die getrouw is aan het rapport en waarmee we voldoende basis hebben om tot een sanctie over te gaan. Dat is de opdracht voor de samenvatting."

Sorry van Sent

Sent bied nu ook haar excuses aan. "Vanaf 8 februari 2022 zijn we in een zeer ingewikkeld proces terechtgekomen. We hebben steeds zo goed mogelijk recht proberen te doen aan alle betrokkenen. Daar zijn we helaas niet goed in geslaagd. Dat spijt mij zeer."

"Met de wetenschap van nu hadden we het proces anders moeten aanpakken. Van meet af aan had helder moeten zijn waar het onderzoek om draaide en wie op welke momenten inzage zou krijgen in het rapport. De uitspraak van de beroepscommissie nemen we over en we nemen hun aanbevelingen ter harte. We zijn samen met Gijs tot de conclusie gekomen dat we ons nu moeten richten op een nieuwe toekomst voor hem. Daar werken we zo goed mogelijk aan mee."

Bekijk ook