De kabinetsonderhandelingen zijn begonnen. De voorzitters van de politieke jongerenorganisaties JOVD en de Jonge Socialisten geven hier alvast een voorproefje van: in het historische Le Bistroquet spelen zij het formatiekwartet.

Waar liggen de raakvlakken tussen PvdA en VVD? En welke thema’s vormen juist de knelpunten? Bram Dirkx van de JOVD en Toon Geenen van de Jonge Socialisten spelen het formatiekwartet in Le Bistroquet, het restaurant waar Dries van Agt en Hans Wiegel hun 'formatiecoup' bespraken.

Daarnaast geeft politiek commentator Kees Boonman zijn visie op de formatiebesprekingen. En wie wordt de nieuwe Kamervoorzitter?