Het is eten wat de pot schaft in de Groningse Vondelflat. En een dwangsom van 500 euro per dag omdat je als bejaarde inwoner van een serviceflat uitwijkt naar een andere cateraar: het hangt een kleine 20 ouderen van de Vondelflat boven het hoofd. De directie van de flat vindt dat de bewoners zich moeten houden aan het door henzelf ondertekende servicecontract en dus niet op eigen houtje een andere cateraar mogen regelen, wat ze nu wel doen.

Een deel van de bewoners vinden dit onzin. Tot april vorig jaar had de Vondelflat nog een eigen keuken, maar die is sindsdien wegbezuinigd. Daarvoor in de plaats kwamen de maaltijden van service-aanbieder ZINN; en die maaltijden vinden de dissidente bewoners niet lekker; zij willen zelf hun maaltje kunnen kiezen.

De directie van de serviceflat ziet dit als contractbreuk en heeft uitgebreid met de rebellerende ouderen gesproken, maar wist niet tot een vergelijk te komen. Het conflict is inmiddels zo hoog opgelopen dat de directie een advocaat in de arm heeft genomen en de boze bewoners voor de rechter heeft gesleept. De boete van 500 euro is inmiddels opgelopen tot ongeveer 50.000 euro.

De Tweede Kamer wil nu dat staatssecretaris Van Rijn naar Groningen gaat om in te grijpen. Verschillende partijen zijn niet te spreken over de gang van zaken en willen dat de rel zo snel mogelijk wordt opgelost. 

EenVandaag gaat met de collega's van het Groningse OogTV op bezoek in de flat.

update
clock 22-06-2017 16:00

Reactie van ouderenbond ANBO

"Bewoners die ontevreden zijn over de diensten die ze moeten afnemen vanuit hun huurcontract, moeten die kunnen opzeggen. Het mag dan juridisch ingewikkeld zijn; de situatie in De Vondelflat is onacceptabel. Het moet toch mogelijk zijn om een oplossing te zoeken zónder boetes en dreigementen van rechtszaken. Het ministerie van Volksgezondheid moet daarom duidelijker zijn over wat wél en wat níet kan binnen servicecontracten. De concurrentie uit de markt voor gemaksdiensten als maaltijden aan huis is groot en de behoefte van mensen om zelf te kiezen ook. Wij willen meer korte-termijncontracten, kleinere servicepakketten en structurele inbreng en meer zeggenschap van bewoners", aldus Liane den Haan, bestuurder van ANBO.