Special: Droogte in Nederland.

Special: Droogte in Nederland.

RECTIFICATIE:

In de reportage met 'tuinprofessor' Erik de Jong is ten onrechte de suggestie gewekt dat een hovenier die in beeld verschijnt niet heeft voldaan aan de nieuwe eisen die het klimaat aan tuinen stelt. Wij bieden daarvoor onze verontschuldiging aan. Het is op geen enkele manier onze bedoeling geweest om deze hovenier, of de hoveniersbranche in het algemeen in een kwaad daglicht te stellen.