Je bed uit en het strand op het avontuur tegemoet. De pakweg 75 jutters die ons land nog telt kunnen er smakelijk over vertellen. Bij nacht en ontij gaan de jutters het strand op die éne unieke vondst te bemachtigen. Maar niet lang meer want de jutters sterven uit. Door steeds betere schepen en de veilige berging van ladingen valt er steeds minder van de vloedlijn te rapen. Het animo bij de jongere generatie om het stokje van vader of opa over te nemen ontbreekt vaak en de jutters zelf komen vaak met lege handen thuis.

Zware noordwester storm, golven die op de kust beuken, schepen die vergaan en ladingen die aanspoelen. Dan begint hun juttersbloed weer te stromen. Op de waddeneilanden wonen nog een paar ‘die hards’ want zoals ze zelf zeggen: "iedere golf kan weer wat brengen". En zolang dat zo is, zijn zij op ‘t strand te vinden en blijft deze traditie nog even in ere.