Als wilde dieren landbouwgewassen vernielen, krijgen boeren daar een schadevergoeding voor. Een probleem: de boer moet zelf het bewijs leveren. In Limburg doen boeren daarom mee met een proef, waarbij de schade wordt vastgelegd met behulp van drones.

Uit recente cijfers blijkt dat er jaarlijks 21 miljoen euro aan faunaschade wordt aangericht, onder andere door wilde dieren als dassen en zwijnen. Boeren met schade kunnen hiervoor claims indienen bij BIJ12, voorheen het Faunafonds. Voor het toekennen van claims bestaat geen eenduidige methode, maar dankzij de inzet van drones staan de boeren sterker en hopen ze makkelijker hun vergoeding te krijgen. Claims lopen jaarlijks op tot tienduizenden euro's.

Totaalbeeld vanuit de lucht

Het drone-project is een gezamenlijk initiatief van agrarisch adviesbureau Arvalis, Fontys Hogeschool Venlo en EagleDrone. Het wordt gefinancierd door de provincie Limburg. Met behulp van drones wordt de schade van zwijnen en dassen nauwgezetter en betrouwbaarder in kaart gebracht. Bovendien maakt het ontwikkelde softwareprogramma aan de hand van dronebeelden automatisch taxatierapporten. "Het geeft een totaalbeeld vanuit de lucht en is eigenlijk een eenduidige manier om de schade aan te geven", zegt dronepiloot Jan Theeven.

Het zijn vooral agrarische gewassen, zoals grasland, granen en maïs waar de schade wordt aangericht. Op dit moment brengt Theeven het perceel van agrariër Wim van den Eertwegh in beeld. Naar eigen zeggen verloor hij 60 à 70 procent van zijn opbrengst door dassen. "De das drukt een maïsstengel om en dan bijt hij de verse korrels uit de kolf. Daarna zoekt hij een volgende stengel."

Dronebeeld
Bron: EenVandaag
Dronebeeld van schade aan gewassen.

Groot verschil in inzicht

Zodra een boer zicht op de schade heeft, legt hij een claim neer bij BIJ12. Volgens de voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond Léon Faassen leidt de uitslag van de taxatie vervolgens vaak tot problemen. "Ik had gisteren een fruitteler aan de telefoon. Hij vertelde mij dat de taxateur was gekomen. De teler had de schade aan zijn appels geschat op 70.000 kilo. De taxateur kwam niet verder dan 1700 kilo."

"Je hebt dan natuurlijk een groot verschil qua inzicht over de geleden schade", zegt Faassen. "Dit komt omdat je met het blote oog een beperkt beeld krijgt. Door het gebruik van een drone krijg je een goed beeld van het héle perceel."

info

Getaxeerde gewasschade aan maïs in Limburg

In de toekomst krijgen drones een belangrijke functie, want de wildschade stijgt. Vooral zwijnen en dassen veroorzaken veel schade. In 2010 veroorzaakten wilde zwijnen nog voor ruim 15 duizend euro aan schade, in 2018 was dit al meer dan 56 duizend euro.

Bij dassen is dat verschil nog groter. 9 jaar geleden veroorzaakten die al voor ruim 35 duizend euro schade, in 2018 was dat bedrag opgelopen tot ruim 121 duizend euro.

Beperkt beeld vanaf de grond

Wim van den Eertwegh vindt het bedroevend dat hij moet toezien hoe zijn gewas lijdt en hij er vrijwel niks aan kan doen. De das die zich aan zijn gewassen tegoed doet heeft namelijk een beschermde status. Van den Eertwegh is daarom erg blij met de komst van deze pilot in Limburg.

Samen bekijken Jan Theeven en Wim van den Eertwegh de dronebeelden. "Het is behoorlijk aangevreten", constateert Theeven. Al is er volgens hem nog niks met zekerheid te zeggen over de omvang. "De software moet eerst nog aan een rekenslag voldoen en aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat de schade in vierkante meters is." Wim schrikt van de eerste indruk van de schade. Het valt hem op hoe beperkt je beeld is als je probeert de schade vanaf de grond en met het blote oog in te schatten.

Lees ook

Dichter bij de werkelijkheid

Of de beelden rechtsgeldig zijn moet overigens nog wel blijken. "Op dit moment is dit project nog in een pilotfase", vertelt Jan Theeven. "Vorig jaar hebben we ongeveer 150 hectare aan percelen onderzocht en dat gaan we dit jaar weer doen om te controleren of deze manier werkt. Als dat het geval blijkt te zijn, dan gaan we verder kijken hoe we dit gaan aanpakken."

Wim van den Eertwegh is erg blij met het project. "Je zit hierdoor dichter bij de werkelijkheid." Hij wil net als andere boeren een reële vergoeding voor de wildschade die is veroorzaakt door de beschermde dassen. "We hadden al schade door de droogte, maar dit doet ons de das om."

Tv-reportage 'Drone helpt boeren om wildschade vergoed te krijgen'

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.