ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil een rem op de instroom van de arbeidsmigratie uit Oost-Europa. “Er komen veel meer mensen uit Oost-Europa dan we enkele jaren geleden verwacht hadden”, zegt de fractieleider. 

Volgens het Centraal Planbureau zijn er in Nederland 250.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Die migranten verblijven hier tijdelijk voor werk, maar ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vreest dat ze langer zullen blijven en tijdens hun verblijf slecht integreren in de Nederlandse samenleving.

'Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen'

Volgens de fractieleider wonen er in achterstandswijken Nederlanders die praktisch zijn geschoold, maar worden die mensen nu al worden afgeschreven. Arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen zijn goedkoper omdat ze bijvoorbeeld geen pensioenpremie afdragen. "Dat is onrechtvaardig, en daar protesteer ik tegen", zegt Segers in een interview met EenVandaag. 

De uitspraak van Segers staat echter haaks op de conclusies van SEO Economisch Onderzoek in een onderzoek dat afgelopen zomer werd gepubliceerd. Daarin staat dat Oost-Europese arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor de Nederlandse economie. Ze doen werk waarvoor geen Nederlanders te vinden zijn en dragen bovendien miljarden euro’s bij aan de Nederlandse economie.

'Er dreigt een tweede multi-cultureel drama'

Gert-Jan Segers wijst naar een eerdere uitspraak van de socioloog Paul Scheffer. Rond de millenniumwisseling zei de hoogleraar dat we in Nederland last hebben van 'een multicultureel drama', doordat er in de jaren ’60 grote groepen migranten uit Turkije en Marokko in Nederland zijn komen wonen en werken. Volgens Scheffer zijn de sociale verschillen tussen de migranten en autochtone Nederlanders 'zorgwekkend'. Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn bijvoorbeeld vaker werkloos.

De fractieleider van ChristenUnie vreest een herhaling van zetten met arbeidsmigranten vanuit Oost-Europa. "We kunnen die fouten die we toen hebben gemaakt niet ons maken", zegt de fractieleider in een interview. "Er ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers om te werken aan integratie."