Het CDA wil dat de bouw van moskeeën in ons land niet meer gefinancierd wordt door landen waar geen godsdienstvrijheid is, zoals Qatar, Saudi-Arabië of andere Golfstaten. “ Financiering van Nederlandse moskeeën door dat soort onvrije landen vinden wij zeer onwenselijk”, aldus Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij wil dat een dergelijk verbod wettelijk geregeld wordt, naar Oostenrijks model.

In Oostenrijk is namelijk een wet in de maak die buitenlandse financiering van moskeeën verbiedt. Omtzigt: “Het is goed om die wet eens te bestuderen en te kijken of daar aanknopingspunten in zitten voor Nederland.”

Fundamentalisme

Het CDA wijst met name op financiering door landen met een salafistische uitleg van de islam. Het salafisme is een fundamentalistische stroming, die strikte naleving van islamitische wetten predikt. Omtzigt: “Salafisme staat op gespannen voet met onze rechtsstaat. Er is in die landen geen geloofsvrijheid en op afvalligheid staan zware straffen. Dat willen wij hier niet.”

Banden met jihadi’s

Omtzigt is bezorgd om de bouw van de nieuwe El Wahda moskee in Gouda. Een inzamelingsactie voor dat gebedscentrum werd geleid door salafist Tarik Ibn Ali. Deze man zou betrokken zijn bij inmiddels verboden organisaties Sharia4Belgium en Sharia4Holland, en zou banden hebben met jihadi’s in Syrië. Omtzigt noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat minister Opstelten de verantwoordelijkheid voor een onderzoek naar de financiering van de Goudse moskee bij de gemeente Gouda legt: “Dat vind ik gewoon naïef.”

“Struisvogelpolitiek”

Omtzigt: “Gouda staat op de lijst van gemeentes met de meeste geradicaliseerde jongeren, en Opstelten wil niet onderzoeken of er salafistisch geld voor die moskee gebruikt wordt. Dan ben je met struisvogelpolitiek bezig.”

Vanavond in EenVandaag een gesprek met Pieter Omtzigt en met oud-MIVD'er Ronald Sandee over de salafist Tarik Ibn-Ali.