Het is de nachtmerrie van iedere toekomstige ouder. Tijdens de zwangerschap, de geboorte of vlak erna gaat er iets fout waardoor je je kind verliest. Uit vandaag gepresenteerd onderzoek blijkt dat er in ons land meer baby’s sterven dan in de meeste andere landen van Europa. Per duizend geborenen overlijden er in Nederland tien baby’s. Ter vergelijking in Duitsland zijn dat er maar 5.

In Nederland worden ongeveer 180000 baby’s per jaar geboren. Daarvan sterft 1 procent, een laag cijfer lijkt het, maar het gaat daarbij om 1800 overleden baby's per jaar.In het onderzoek zijn 26 Europese landen betrokken. De laagste babysterfte is in Luxemburg, Slowakije en Spanje. Daar overleven vijf op de duizend baby's de eerste uren na de bevalling of de bevalling zelf niet. In Nederland ligt dat aantal dus twee keer zo hoog. In Frankrijk en Letland overleven elf van de duizend baby's de geboorte of de uren direct erna niet.Toch brengt het onderzoek niet alleen slecht nieuws. De babysterfte in Europa is wel gedaald sinds de vorige meting in 1999. Toen had Nederland het hoogste sterftecijfer van vijftien EU-landen.De oorzaak van de vele sterfgevallen is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk heeft de relatief hoge leeftijd van moeders in Nederland invloed op de cijfers. Ook is het aandeel meerlingzwangerschappen hoger dan in andere Europese landen. Ook noemen de onderzoekers als oorzaak dat Nederlandse kinderartsen terughoudend zijn met het behandelen van extreem vroeg geboren baby's. Hierdoor overlijden deze vaker vlak na de geboorte dan in het buitenland.De Nederlandse stuurgroep die zich bezighoudt met het onderzoek naar babysterfte, hoopt met nadere analyses van de verschillen in babysterfte tussen de Europese landen meer te weten te komen over de oorzaken. Met die kennis wil de stuurgroep de zorg aan zwangere vrouwen en pasgeborenen verbeteren.