De aanleg van de Blankenburgtunnel en de A24 is niet nodig. Dat stelt onderzoeksbureau CE Delft in een rapport. Uit nieuwe voorspellingen blijkt dat de verkeersdrukte in de toekomst lager uitvalt; de aanleg van de tunnel is gebaseerd op cijfers van tien jaar terug, en die blijken nu achterhaald.

De onderbouwing van de aanleg van de Blankenburgtunnel is daardoor achterhaald. Het nut van de geplande weg, die 1,2 miljard euro kost, is veel kleiner dan het ministerie van Infrastructuur en Milieu verondersteld.

Natuurmonumenten, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Midden-Delfland Vereniging en diverse bewonersorganisaties lieten een nieuw onderzoek, dat vandaag verschijnt, uitvoeren door onderzoeksbureau CE Delft.

De organisaties riepen minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) al eerder op om de noodzaak van de Blankenburgtunnel door te rekenen op basis van actuele cijfers. Omdat het ministerie nog steeds uitgaat van oude scenario’s uit 2006, hebben de organisaties een doorrekening laten maken op basis van huidige inzichten over de verkeersontwikkeling.

De natuurorganisaties voelen zich door deze cijfers gesterkt in hun pleidooi om de Blankenburgtunnel niet aan te leggen. De weg brengt volgens hen een grote aantasting van natuur, milieu, landschap en recreatie in groene long Midden-Delfland met zich mee. Nu duidelijk is dat het fileprobleem -een belangrijke reden voor de aanleg van de tunnel- er nauwelijks toe doet, wegen de voordelen van de weg zeker niet op tegen de nadelen, aldus de natuurorganisaties.

De Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een snelweg -de A24- die van de A20 aansluit op de A15. De tunnel komt onder het Scheur ten oosten van Rozenburg en Maassluis en wordt onderdeel van de A24. Hij is 945 meter lang en bestaat uit twee tunnelbuizen. In elke tunnelbuis komen drie rijstroken te liggen. Rijkswaterstaat wil dat tussen 2022 en 2024 de eerste auto’s erdoorheen rijden.

Minister Schultz had oorspronkelijk de keuze tussen twee opties: de Blankenburgtunnel of de Oranjetunnel. In 2012 koos een krappe meerderheid van de Tweede Kamer voor de Blankenburgtunnel. Er werden ruim 34.000 handtekeningen verzameld tegen de aanleg voor de tunnel door onder andere Natuurmonumenten en Milieudefensie.

(Fotobron: Natuurmonumenten)

Download