Amerikaanse en Koreaanse wetenschappers zijn erin geslaagd om een ziek embryo-gen zo aan te passen dat de ziekte die uit zo’n ziek gen zou moeten komen, uitgeschakeld wordt. 

Het gaat hier om de CRISPR-techniek. In de jaren 80 werd deze techniek voor het eerst ontdekt, en inmiddels zijn ze er dus al heel ver mee. 

Doorbraak?

De de doorbraak is niet zozeer dat het gelukt is om een ziek gen aan te passen in een embryo. In China lukte dat in 2015 ook al, alleen toen had de techniek nog allerlei bij-effecten op andere genen. Dat hebben de Amerikaanse en Koreaanse wetenschappers nu kunnen voorkomen. Ook in 2016 werd de techniek ingezet, in China, alleen toen niet bij een embryo maar bij een man met kanker.

Spannend

Op social media kwamen we reacties tegen van mensen die het een spannende ontwikkeling vinden, en niet per se in positieve zin. 

En iemand twittert, ‘voortschrijdend inzicht techniek vraagt om ethische bezinning’. Dat is het kernpunt van de discussie over dit soort ontwikkelingen. Want: hoe ver wil je gaan?

Discussie

Dat is een discussie die al tientallen jaren speelt, eigenlijk al sinds de eerste experimenten met genetische manipulatie in de jaren 70 begonnen. Toen in 2015 in China voor het eerst die CRISPR techniek werd toegepast op embryo’s, maakte dat nogal wat los in de medische wereld. Deze brief werd gepubliceerd waarin nogmaals de grote vraagtekens werden gezet bij het genetisch manipuleren van embryo’s. De VPRO maakte in dat jaar een documentaire, De Volmaakte Mens, over de vraag of we wel designerbaby’s willen.

Politiek

In Nederland hebben we hier wetten voor, het is ook een politiek vraagstuk. In 2002 werd in Nederland de Embryowet ingevoerd. Die is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. De Gezondheidsraad heeft de regering in maart geadviseerd om de wet te verruimen, zodat embryo’s specifiek gekweekt mogen worden voor dit soort onderzoek. Nu mag dat niet.

Maar bijvoorbeeld de ChristenUnie is hier fel op tegen. Zij noemen het een te grote inbreuk op het respect voor het leven. En laat die partij nou net aan de formatietafel zitten - tegenover D66 die juist voor deze verruiming van de wet zijn. Daarom wordt de embryowet een heet hangijzer in de formatie genoemd.

Tot slot, Nederlandse wetenschappers waarschuwen wel voor te hoge verwachtingen.