Driekwart van de woningen is ongeschikt voor voor de huidige woonvraag. Veel naoorlogse wijken zijn gebouwd voor doorsnee gezinnen, maar tegenwoordig is 40 procent van de bevolking alleenstaand.

Daarnaast neemt de vergrijzing (en dus het aantal ouderen) ook toe. 

En daar moeten we onze wijken op aanpassen, aldus Floris Alkemade, de Rijksbouwmeester. Hij schrijft een prijsvraag uit die wijken in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen toekomstbestendig moeten maken.