Nu een rechtse coalitie van de baan lijkt willen VVD-leden het liefst een ‘nationaal kabinet’ vormen met het CDA en de PvdA. Ook CDA-leden zetten in op die coalitie. Dat blijkt uit een vandaag gehouden onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 350 VVD-leden en 500 CDA-leden in het EenVandaag Opiniepanel. Politiek commentator Kees Boonman analyseert de nieuwe politieke situatie.

Een mogelijke coalitie met de PVV verdeelt de CDA-achterban: bijna de helft van de ondervraagden (49 procent) wil onder geen voorwaarde samenwerken met Geert Wilders. Ruim één op de tien (12 procent) zegt in zo’n geval zelfs het CDA-lidmaatschap op en nog eens een kwart zou dat overwegen.

Ruim driekwart van de VVD-leden vindt dat hun partij wél met de PVV kan regeren. Maar nu dat geen optie meer lijkt wil 59 procent het liefst een coalitie van VVD, CDA en PvdA. 28 Procent verkiest ‘paars-plus’.

Over het onderzoek:

Aan het onderzoek deden 350 VVD-leden en 500 CDA-leden in het EenVandaag Opiniepanel mee. Het is uitgevoerd op 17 juni 2010.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.