Het plan van gynaecoloog Bart Fauser van het UMC Utrecht om naast een spermabank ook een eicelbank op te richten kan rekenen op brede steun. De helft van de deelnemers aan een onderzoek van EenVandaag is voor het vestigen van een eicelbank in Nederland. Iets meer dan een derde (37 procent) is tegen. Van de vrouwen tot 45 jaar is twee derde (67 procent) voor. Aan het onderzoek deden 20.000 mensen mee.

Fauser is blij met de uitslag: ‘Ik heb al langer gevoeld dat er noodzaak was voor een eicelbank, maar er waren weinig cijfers beschikbaar. Dit is de eerste serieuze poging om dit in kaart te brengen. Ik voel me gesterkt door deze cijfers: de eicelbank zou voorzien in een behoefte.’

De eicelbank is bedoeld voor vrouwen die niet op een gewone manier zwanger kunnen worden. Zij kunnen hier zwanger worden van een eicel van een onbekende donor. Andere vrouwen kunnen er hun eicellen doneren. Het onderzoek laat zien dat een eicelbank zou voorzien in een behoefte. Bijna één op de twintig ondervraagde vrouwen (4 procent) zou serieus overwegen om gebruik te maken van de eicel van een donor via de eicelbank.

Er is veel animo onder vruchtbare vrouwen tot 45 jaar om een eicel te doneren, 12 procent van deze groep zegt daar positief tegenover te staan. De ondervraagden zijn duidelijk over de leeftijdsgrens voor een behandeling bij de eicelbank: een meerderheid (54%) zegt dat de maximumleeftijd 45 jaar moet zijn. Een verhoging naar 50 jaar of ouder zien ze niet zitten. Maar liefst 82 procent vindt dat het over het algemeen niet goed is voor een kind om een moeder te hebben die 50 jaar of ouder is bij de geboorte. Een oudere vader lijkt iets meer geaccepteerd: 67 procent vindt dit niet in het belang van het kind, een kwart (24 procent) ziet dit niet als een probleem.

Tegenstanders van de eicelbank voeren als belangrijkste argument aan dat vrouwen kinderen moeten krijgen in de tijd dat ze vruchtbaar zijn en niet erna. Ook vinden ze het ethisch niet verantwoord en zien ze de behandeling niet als een medische noodzaak.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd onder 20.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel en is gehouden van 18 tot en met 24 mei 2011.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Tweederde kinderloze vrouwen wil eicelbank

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.