Een inkomend belletje van een collega op je vrije dag of een e-mailnotificatie in de avonduren. Voor veel werknemers is dit een bron van ergernis. Toch kan twee derde (66 procent) van hen het niet laten om buiten werktijd die berichten te lezen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 6.700 werknemers, allen in loondienst, uit het Opiniepanel. Van hen geeft ruim een derde (36 procent) aan dagelijks, in hun vrije tijd, werkberichten te lezen. Nog eens een kwart doet dit wekelijks (26 procent).

'Druk om bereikbaar te zijn'

Ongeveer de helft (49 procent) van werknemers vindt het vervelend als ze buiten werktijd een werkbericht ontvangen. Zij kunnen de automatische meldingen op hun (privé)telefoon moeilijk negeren, of ervaren druk wanneer ze zien dat anderen nog aan het werk zijn. "Mijn baas en collega's werken 's nachts en in het weekend nog steeds en dan voel ik de druk om ook bereikbaar te zijn", zegt een panellid.

Tegelijkertijd vinden ongeveer net zoveel werknemers (44 procent) het juist wél prettig om buiten kantooruren een werkbericht te lezen. Voor hen kan het juist 'rust geven' om te weten waar ze de volgende dag mee aan de slag moeten. "Ik vind het niet prettig om te starten met vijftien tot twintig ongelezen mailtjes", geeft een deelnemer aan.

Bekijk ook

Hoe denken werknemers over berichten buiten werktijd?

Jongeren sluiten zich bewust af

In vergelijking met oudere werknemers (45 procent), vinden jongeren tot 35 jaar het vaker vervelend (58 procent) om in hun vrije tijd een werkbericht te ontvangen. Zij geven onder meer aan moeite te hebben met 'de cultuur om altijd maar bereikbaar te zijn', of kiezen ervoor om zich buiten werktijden 'bewust af te sluiten'.

Om de balans tussen werk en privé te bewaken, zijn jongeren ook minder geneigd om buiten werktijd te reageren. Mailtjes (36 procent) en telefoontjes (27 procent) laten ze vaker onbeantwoord dan oudere werknemers (respectievelijk 24 procent en 19 procent). Zo zegt een jongere werknemer: "Ik heb snel geleerd dit niet meer te doen. Het is ongezond en maakt dat je niet los komt van het werk."

'Word ik niet voor betaald'

Ongeacht of ze werkberichten in hun vrije tijd wenselijk vinden of niet, vindt maar een kwart (26 procent) het daadwerkelijk belangrijk om buiten werkuren bereikbaar te zijn. Bijvoorbeeld voor 'zaken die direct invloed hebben op de bedrijfsvoering', of 'om collega's verder te helpen'.

Het grootste deel werknemers (66 procent) hecht daar minder waarde aan. Zij vinden dat je als werknemer ook 'het recht hebt om onbereikbaar te zijn', en zelf 'de regie moet houden' over welke berichten je buiten werktijd leest. "Daar word ik niet voor betaald, dus bepaal ik zelf waar ik op reageer", zegt een panellid.

Beantwoorden werkberichten per medium

Vaker antwoord via WhatsApp

Wanneer je toch écht een collega die niet aan het werk is wil bereiken, levert het sturen van een WhatsApp-bericht het meeste succes op. 6 op de 10 (60 procent) geven aan die meestal of altijd te beantwoorden. Ook bellers krijgen in ongeveer de helft (52 procent) van de gevallen gehoor.

Effectief dus, die appjes en telefoontjes, al kunnen ze ook meer ergernis veroorzaken. "Vaak zijn het dingen die gewoon prima op de mail kunnen, heel vervelend", merkt een deelnemer op. En omdat ruim de helft (55 procent) mailtjes meestal pas beantwoordt zodra de laptop 's ochtends weer open gaat, is de kans op frustratie daarmee het kleinst.

info

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden tussen 21 en 24 april 2024. In totaal deden 6.742 mensen mee, die werkzaam zijn in loondienst. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur, gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2023.

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.