D66- en ChristenUnie-stemmers vinden beiden dat hun partij tijdens de formatie niet mag toegeven op standpunten over medisch-ethische kwesties. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Tweederde (62%) van de mensen die in maart op D66 stemden, vinden dat de partij de rug moet rechthouden - zelfs als dat tot een politieke impasse leidt. CU-stemmers zijn nog feller; zeven op de tien (71%) zeggen dat ze liever een minderheidskabinet of nieuwe verkiezingen hebben, dan dat de partij toegeeft op dit thema. 

Ethische kwesties belangrijke stemreden

Kiezers van beide partijen zeggen dat ethische kwesties een belangrijke reden waren voor hun stemkeuze. D66-kiezers vrezen ook dat hun partij aan geloofwaardigheid inboet als ‘wordt getornd aan de kernwaarden van de partij’.

Ze wijzen bovendien op het feit dat D66 in de Kamer drie keer zo groot is als de CU. Sommige kiezers zien als oplossing dat de kwestie niet wordt opgenomen in het regeerakkoord, maar inhoudelijk inleveren is geen optie. 

'Onderhandeling is goede zaak'

Ondanks hun scherpe houding vindt een meerderheid van de D66- (64%) en de CU-achterban (89%) het wel een goede zaak dat er onderhandelingen plaatsvinden tussen de VVD, het CDA, D66 en de CU. 'Het wordt lastig, maar aangezien dit de laatste optie voor een meerderheidskabinet is, is een poging op z'n plaats.' zo schrijft een deelnemer.

Wat als dit niet lukt?

Over wat er moet gebeuren als de onderhandelingen mislukken, zijn de meningen verdeeld. PVV- en SP-stemmers willen dan het liefst nieuwe verkiezingen. Stemmers op de VVD, D66, PvdA en CU zien juist liever een minderheidskabinet. En de achterban van het CDA en GroenLinks zijn verdeeld.

De Stemming

In de zetelpeiling De Stemming, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, is deze maand opnieuw nauwelijks verandering te zien. Alleen de VVD stijgt 4 zetels, waarmee de partij terugkomt op het in maart behaalde niveau. De hele zetelverdeling is nu als volgt, in vergelijking met de vorige maand:

VVD 34 (+4), PVV 24 (+1), CDA 17 (-1), D66 18 (-), SP 12 (-1), GL 14 (-1), PvdA 10 (-), PvdD 4 (-1), CU 5 (-), 50P 5 (+1), SGP 2 (-1), DENK 2 (-), FvD 3 (-).

Over het onderzoek

Aan De Stemming van deze maand, gehouden van 23 tot en met 26 juni onder het GfK online panel, deden 1834 respondenten mee. De steekproef is gestratificeerd naar sekse, leeftijd, opleidingsniveau, stemgedrag, regio en etnische achtergrond. De respons wordt gewogen volgens dezelfde variabelen. Per meting heeft telkens ongeveer de helft van de respondenten de vragenlijst ingevuld.

Aan het onderzoek onder het Opiniepanel deden 23.947 leden mee. Het onderzoek is gehouden op 26 en 27 juni 2017 en is na wegnig representatief voor zes variabelen.

Download