De meeste jongeren vinden het een goed idee als er puberporno komt; porno die meer ingaat op de emotionele kant van seks en beter laat zien hoe seks gaat. Maar echt enthousiast om te kijken zijn jongeren niet; bijna vier op de tien (36%) zouden dat niet doen, de helft (49%) wel. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en 7Days onder ruim 1400 jongeren uit het 1V Jongerenpanel. EenVandaag ondervroeg ook 1100 ouders: die vinden puberporno in meerderheid (56%) een slecht initiatief.

Of tieners echt zitten te wachten op puberporno, daar zijn jongeren verdeeld over: 43 procent denkt van wel, 38 procent denkt van niet. 'Alhoewel het handig zou zijn als leermiddel vraag ik me af of pubers die op zoek zijn naar goede porno van dat soort 'voorzichtige' porno zullen kiezen', zo geeft een deelnemer aan.

Vooral goed voor jongens

Jongeren die voorstander zijn van puberporno geven vooral aan dat voorlichting nooit kwaad kan. Ook zou het - met name jongens - een realistischer beeld kunnen geven van seks en onzekerheid bij vooral meisjes kunnen wegnemen. 'Als ik naar jongeren van ongeveer 12 tot 14 jaar in mijn omgeving kijk denk ik dat die er vooral om moeten lachen en dat ze wel weten dat het fantasie is. Maar het gaat denk ik vooral om de onzekerheid die jongeren hebben en die porno met zich meebrengt. Als je dit kan wegnemen dan is het geslaagd.'

Jongeren die puberporno niet zien zitten, geven aan dat ze naar porno kijken als lustmiddel. Ze verwachten dat het een stuk minder opwindend is om naar twee mensen te kijken die laten zien dat seks soms ook onhandig is. Ook geven deelnemers aan dat het veel beter is als jongeren zelf ontdekken dat er een verschil is. 'De achterliggende gedachte is goed, maar kinderen hoeven niet per se op die manier te leren dat porno vertekend is. Het mooie van seks is dat je de eerste keer alles zelf ontdekt.'

Porno kijken

Jongeren komen vaak op jonge leeftijd al in aanraking met porno: een kwart (24%) was jonger dan 12. In de meeste gevallen (46%) waren ze er niet bewust naar op zoek. De meerderheid van zowel jongens als meiden geeft aan dat ze de eerste keer niet direct door hadden dat seks er vaak anders aan toegaat dan porno. Maar zodra ze ouder worden, ook omdat ze erover praten met vrienden, komt dat vanzelf.

Van de jongens die aangeven porno te kijken, doet 69 procent dat dagelijks tot wekelijks. Bij meiden ligt dit veel lager: slechts 13 procent kijkt dagelijks tot wekelijks.    

Voorlichting door ouders: liever niet

Weinig jongeren, slechts 16 procent, hebben het met hun ouders gehad over het verschil tussen seks en porno. Veel deelnemers geven aan dat ze er eigenlijk ook geen behoefte aan hebben om hier met hun ouder(s) over te praten.

EenVandaag ondervroeg ook 1100 ouders met kinderen tussen de 8 en 16 jaar. Opvalllend is dat de ouders dit beeld weerleggen: maar liefst 43 procent stelt hier juist wel met hun kind(eren) over gesproken te hebben. De grootste groep ouders (47%) vindt dat minderjarige tieners helemaal niet naar porno zouden moeten kijken, en dus ook niet naar puberporno. Ze willen zelf voorlichten in een gesprek. Een meerderheid (59%) zou hun kind(eren) dan ook zeker niet wijzen op puberporno. 'Ik denk dat het een betere manier zal zijn als dat wij het mondeling uitleggen,' aldus een ouder.

Vandaag staan de uitslagen van dit onderzoek in 7Days, de weekkrant voor jongeren. Op Radio EenVandaag (15:00 uur, Radio 1) zal Mariëlle Koekenbier de uitslag van dit onderzoek bespreken en gaan drie jongeren en twee ouders met elkaar in gesprek over de wenselijkheid van puberporno.

Een rapportage van het onderzoek onder jongeren vindt u rechtsboven op deze pagina.

Over de onderzoeken

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 8.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 7 tot 9 mei, deden 1.452 jongeren mee.

De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Aan het onderzoek onder ouders deden 1.123 ouders mee uit het EenVandaag Opiniepanel die kinderen hebben in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar. De uitslag is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Download