Acht hoogopgeleide statushouders krijgen een traineeship bij de provincie Gelderland. Vijf mensen uit Irak en drie uit Syrië volgen een tweejarig traject met als doel: een vaste baan op het niveau waarop ze ook werkten in het land waaruit ze vluchtten.

Van de statushouders die vanaf 2015 instroomden heeft naar schatting slechts 17 procent betaald werk. Dat bleek onlangs uit de jaarlijkse monitor van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) en Divosa.

Taal is een hoge drempel

De eerste jaren hebben nieuwkomers vaak geen baan omdat ze druk zijn met het inburgeringsprogramma en het wachten op een woning. Als ze werk aangaan is dat vaak tijdelijk of als vrijwilliger.

Vooral de taal is een hoge drempel om werk te vinden dat past bij hun niveau. KIS concludeert dat gemeentes en overheden actiever vluchtelingen zouden kunnen helpen om die stap naar werk te zetten.

Lees ook

Een kans om écht te integreren

De provincie Gelderland wil statushouders helpen om aan de slag te gaan en kan altijd hoogopgeleide mensen gebruiken. "Met een traineeship kunnen we deze twee stromen bij elkaar brengen en geven we vluchtelingen écht de kans te integreren in onze maatschappij", zegt gedeputeerde Jan Markink. Hij is verantwoordelijk voor de trainees.

"Nu zijn ze vaak actief als vrijwilliger of in de schoonmaak", zegt Markink. "Niks mis mee, maar ik denk dat ze hun talenten zo weinig kunnen ontplooien. Daar is dit een mooie opstap voor." Vanaf de start van het 2-jarige traject kunnen de mensen zich meteen ambtenaar noemen.

Moutaz is een van de statushouders die het traineeship in Gelderland volgt. In deze video vertelt hij erover.

Mensen moeten zich wel bewijzen

Het traineeship kent twee fases. De eerste 7 maanden krijgen de trainees taal- en cultuurles en maken ze kennis met de provincie en het politieke systeem. In de 16 maanden daarna voeren ze opdrachten uit en wordt er gekeken welke plek in de provincie het best bij hen past. Als er een match is krijgen ze een vast contract.

"Het is geen liefdadigheid. Mensen moeten zichzelf wel bewijzen", zegt Markink. Er hadden zich 105 statushouders aangemeld waaruit er uiteindelijk 8 zijn geselecteerd via een assessment, werkproef en eindgesprek. Het zijn mensen die in hun land van herkomst goed opgeleid zijn: een basisschoolleraar, archeoloog, dierenarts, en interieurontwerpers en taalkundigen.

'Laat het een voorbeeld zijn'

De provincie Gelderland heeft voor dit project gekeken naar Amsterdam. Daar loopt het Young Professionals Programma voor Statushouders (YPPS). Na een eerste pilot is de gemeente aldaar al met een tweede groep begonnen.

"We zijn er heel trots op dat dit gebeurt. En laat het een voorbeeld zijn voor andere overheden en bedrijven", besluit Markink.

Acht hoogopgeleide statushouders volgen een traineeship bij de provincie Gelderland. Doel is: een vaste baan op niveau, waar ze hun talenten kunnen ontplooien.