Het is al enige tijd onrustig in het Groningse winkelcentrum Paddepoel. De Vereniging van Eigenaren (VVE) verplicht hun winkel ook op zondag open te houden, anders krijgen ze een fikse boete opgelegd. De winkeliers vinden echter dat de VVE teveel macht heeft en willen zelf bepalen wanneer ze open zijn.

De gemeente heeft een jaar geleden bemiddelaar Koos Nauta aangesteld om samen met Paul Beeres, bestuurslid van de VVE, tot een compromis te komen. Zij kondigen aan dat de oplossing, een zogenaamd ontheffingsbeleid, nabij is. ”Ik ben ingenomen met het bereikte resultaat. Ik ben van mening dat dit ontheffingsbeleid recht doet aan de wensen van de ondernemers'', zegt Nauta.

Twijfel

De winkeliers in Paddepoel zijn echter niet overtuigd. Zij willen de volledige vrijheid om dicht te blijven op zondag en daarbij niet afhankelijk zijn van een ontheffing. Peter Oest, eigenaar van fietsenwinkel 'Paddepoel Fietsen': ''Er wordt gezegd dat er een oplossing is, terwijl wij de overeenkomst  nog niet hebben gezien.'' Ook bloemist Bolhuis heeft weinig vertrouwen in de VVE: ''Ze regelen veel via achterkamertjes, heel ondemocratisch.''

 De bemiddelaar en de VVE willen nog geen nadere informatie geven over hoe het ontheffingsbeleid eruit ziet. ''Op dit moment is het nog te prematuur om een interview te geven daar de ondernemers nog niet geïnformeerd zijn over de exacte inhoud van het nieuwe beleid'', luidt de reactie van bemiddelaar Nauta. 

Impact op leven

Het houdt de gemoederen bezig. De winkeliers voelen zich niet serieus genomen. Bloemist Bolhuis: “Het maakt je kapot, ik ben een zenuwinzinking nabij. Ze vinden dat je mee moet met de moderne tijd, maar de menselijke maat is zoek.” Oest: ”Er is sprake van discriminatie en willekeur. De één krijgt wel ontheffing, de ander niet. Banken en gelovigen mogen op zondag wel gesloten zijn.“

Bloemist Bolhuis in Winkelcentrum Paddepoel 

Oorzaak van het probleem

Bolhuis legt uit  hoe de problemen begonnen zijn in 2014: “Er zou een experiment komen om de laatste zondag van de maand op vrijwillige basis open te gaan; daarna zou dat geëvalueerd worden, dat is nooit gebeurd.  De VVE is op slinkse manier hiermee aan de slag gegaan en heeft de koopzondag standaard opgenomen in het huishoudelijk reglement met ook nog eens extra uren voor donderdagavond en zaterdag.”

Rechtszaak

Verschillende winkeliers hebben hun lidmaatschap van de VVE opgezegd , sommigen betalen hun contributie niet meer en weigeren de opgelegde boete te betalen. Fietsenmaker Oest moet 22 november voor de rechter verschijnen. Hij is gedaagd door de VVE, die eist dat hij 22.000 euro boete betaalt, voor de niet geopende deuren op donderdagavond.

Uniek

Sander van Golberdinge, directeur Detailhandel Nederland verklaart, dat de problemen in Groningen redelijk uniek zijn. “Dit is geen landelijk probleem. Normaal gesproken komen huurders en verhuurders er wel uit. In slechts 4% van de contracten is een boeteclausule opgenomen voor dit soort gevallen. Hier is de zaak uit de hand gelopen omdat de VVE de regels te strikt hanteert .“