Vijfentwintig jaar geleden voltrok zich de kernramp in Tsjernobyl. Vanwege de situatie in Japan is die gebeurtenis vandaag de dag actueler dan ooit. Niemand was voorbereid op de ramp in de toenmalige Sovjet-Unie. Ook voor Nederland had de ramp gevolgen. EenVandaag spreekt met Marius Enthoven. In 1986 was hij hoofdinspecteur milieuhygiëne op het Ministerie van Milieu. Hoe ging de Nederlandse overheid toen met deze crisis om? Wie waren betrokken en hoe wordt er terug gekeken?

De ramp in Tsjernobyl werd veroorzaakt door menselijke fouten. Er kwamen 31 mensen om door de brand en explosie. De evacuatie kwam traag op gang, maar na tien dagen waren circa 135.000 mensen geëvacueerd uit het gebied met een straal van 30 km rond de reactor. Zo'n 3500 omwonenden wilden hun huizen niet verlaten. Twintig jaar later waren hiervan nog 461 in leven. De zone van 30-kilometer is nog altijd verboden gebied.

Wat deed Nederland tijdens Tsjernobyl?