Komt de Waddenzee op de werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties? Deze vraag moet beantwoord worden door de afzonderlijke gemeentes in het gebied. Gemeente Ameland besluit vandaag of ze in zal stemmen met de plaatsing van de Waddenzee op de lijst.

Opname van de Waddenzee in de lijst zal consequenties hebben voor het toerisme. In TweeVandaag de voor- en tegenstanders van de plaatsing van de Waddenzee op de werelderfgoedlijst van UNESCO (de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschappen en cultuur), waar monumenten als de Tai Mahal en de Egyptische piramides in opgenomen zijn.