VVD- en CDA-kiezers staan open voor rekeningrijden. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Van de partijen die nu aan de formatietafel zitten is de D66 achterban er het meest voor (67%) om rekeningrijden in te voeren in een nieuwe kabinetsperiode. Bij de VVD (52%) en het CDA (53%) is de grootste groep kiezers voor.  Onder hun achterban is respectievelijk 41 procent en 37 procent tegen.

Als de CU of de PvdA bij de formatie aanschuiven nemen de kansen voor het invoeren van rekeningrijden toe als het aan hun kiezers ligt. Van de CU-stemmers is 61 procent hier voorstander van, bij de PvdA is dat 73 procent. Van alle 24.000 deelnemers is 61 procent voorstander van betalen per gereden kilometer.

Meer windmolens

In het onderzoek werd een aantal maatregelen voorgelegd die het nieuwe kabinet kan invoeren op klimaatgebied. De bouw van meer windmolens om het aandeel duurzame energie te verhogen kan rekenen op brede steun (68%). De achterban van bijna alle politieke partijen is hier in meerderheid voor, alleen de PVV-, SGP- en Forum voor Democratie-kiezers zijn verdeeld. De helft van alle ondervraagden (52%) vindt het geen probleem als zo’n windmolen in hun eigen wijk komt te staan.

Kolencentrales niet sluiten

Voor het sluiten van alle kolencentrales lijkt geen draagvlak bij de formerende partijen. Onder VVD- (34%) en CDA-stemmers (35%) is hier geen meerderheid voor. De D66 achterban is hier wel voor (74%), en sluiting kan ook rekenen op steun van CU- (62%) en PvdA- kiezers (72%). Van alle deelnemers is 50 procent voor sluiting en 34 procent tegen. 

Amerika uit klimaatakkoord biedt kansen

De ondervraagden vinden klimaat en milieu een belangrijk thema in de formatie, zeker nu Nederland de klimaatdoelstellingen van Parijs moet halen. De ondervraagden vinden het niet nodig dat Nederland zich extra inspant nu Amerika uit het klimaatakkoord is gestapt. De helft (46%) vindt dat we niets extra’s hoeven te doen. Een derde (35%) zou dit wel graag zien. Zij denken dat het Nederland ook kansen biedt om samen met Europa en China een voortrekkersrol te vervullen met het ontwikkelen van meer duurzame technieken.

Klimaatbewust gedrag

Hoe klimaatbewust leeft u zelf? EenVandaag deed ook onderzoek naar klimaatbewust gedrag, waaruit onder andere bleek dat PvdA en PvdD-stemmers het kortst douchen.

Lees het volledige onderzoeksrapport

info

Over het onderzoek 

Aan het onderzoek deden 24.000  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is gehouden van 13 tot 16 juni 2017. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. 

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.