Declaraties worden niet vergoed, patiënten zijn zoek en huisartsen komen om in de administratieve rompslomp. Zes maanden na de invoering van het nieuwe zorgstelsel is de chaos nog steeds enorm. Maar de zorgaanbieders krijgen nu hulp uit onverwachte hoek.

Het MKB stelde onlangs een ultimatum aan de zorgverzekeraars. Op 1 juni moet de zaak op orde zijn. Zoniet dan zal zij haar leden oproepen extra kosten in rekening te brengen voor alle administratie.