De aanpak van overvallen in Nederland faalt. Van de vijf overvallen in Nederland wordt er maar één opgelost. Als de politie niet snel landelijk wordt georganiseerd, zal het aantal gewelddadige overvallen in Nederland de komende jaren niet dalen. Dat zijn de keiharde conclusies van criminoloog Cyrille Fijnaut.

Hij onderzocht de landelijke aanpak van overvallen in de afgelopen tien jaar in opdracht van de Taskforce Overvallen. Zijn conclusies zijn keihard: het oplossingspercentage is zorgwekkend laag, de opsporing verloopt niet gestructureerd, en het ontbreekt aan een landelijke regie.

De cijfers

Het gemiddelde percentage opgehelderde overvallen is sinds 2004 van 36% gekelderd naar 23% in 2009. Deze neergang wordt tot op zekere hoogte weerspiegeld in de daling van het aantal aangehouden verdachten. Werden in 2004 nog 1261 verdachten geregistreerd, in 2006 waren het er nog maar 849. Regionaal gezien zijn er ook op dit punt vanzelfsprekend grote verschillen. In regio’s met relatief veel overvalcriminaliteit daalde het oplossingspercentage de afgelopen tien jaar van 30 naar 20%, in regio’s met relatief weinig overvalcriminaliteit van 40 naar 25%.

Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid over het rapport

'De impact van overvallen is zo groot, dat we de huidige situatie niet mogen laten voortduren. In de regio’s waar de problemen het grootst zijn, moet de heterdaadkracht omhoog. Ik ga daar samen met de politie en Openbaar Ministerie voor zorgen.'

EenVandaag doet uitgebreid verslag en spreekt met slachtoffers, voorzitter Aboutaleb van de Taskforce, onderzoeker Fijnaut en met de Raad van Hoofdcommissarissen.

Download