Vandaag in EenVandaag uitgebreid aandacht voor dementie. Steeds meer mensen lijden aan dementie, maar hoe ga je daar als omgeving mee om? 

Een deel van de mensen die aan dementie lijdt, kan agressief gedrag gaan vertonen. Uit angst of uit pure onmacht. Ze waren vroeger nooit agressief maar werden dat uiteindelijk wel, door de dementie. Voor familieleden is deze gedragsverandering heel lastig. We spreken Marjoke Lont, die haar moeder verzorgd.

Euthanasie

‘Doe mij tegen die tijd maar een spuitje’. Het is een veelgehoorde opmerking onder mensen die over hun oude dag nadenken. Veel mensen zeggen een waardig levenseinde te verkiezen boven aftakeling in een verpleeghuis. Maar denken ze er nog steeds zo over als ze daadwerkelijk ziek worden? En is euthanasie wel een optie voor dementerenden? 

Onderzoek

EenVandaag deed onderzoek onder naasten van mensen met dementie. Hoe ervaren zij zaken als agressie, hoe gaan zij om met de wens voor euthanasie? Mariëlle Koekenbier presenteert de resultaten in de uitzending. In de studio een gesprek met Philip Scheltens, neuroloog en directeur van het Alzheimer Centrum aan het VUmc.