Geen afschaffing van het leenstelsel in het regeerakkoord, maar wel duizend euro korting op het collegegeld voor studenten in hun eerste studiejaar (voor pabo-studenten zelfs ook in het tweede studiejaar). Mooi nieuws zou je zeggen, maar Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond is diep teleurgesteld, schrijft studentenblad Folia.

Hij is vooral teleurgesteld in het CDA en de Christenunie. Die beloofden in hun verkiezingsprogramma het leenstelsel af te willen schaffen. Maar dat komt dus nergens terug in het regeerakkoord. Maar ook D66, waar hij ooit stage heeft gelopen, krijgt er van langs. Het verkiezingsprogramma van D66 heet “Kansen voor iedereen”, maar dit regeringsvoorstel wijst daar niet op.’, zegt de voorzitter van de LSVB.