De crisis dwingt tot nieuwe aanpak van faillissementen: zo startten bedrijven als De Schoenenreus en de Harense Smid na een faillisement bijna onmiddellijk door. Rechters benoemen daarvoor sinds kort zogenaamde 'stille bewindvoerders', die een paar dagen voordat een bankroet wordt uitgesproken alvast in stilte aan de slag gaan om te redden wat er te redden valt.

Doel is om schade te voorkomen: werkgelegenheid wordt gered, crediteurs betaald en opdrachten behouden. Bij een direct faillissement zou een curator dit allemaal niet gelukt zijn omdat ze daarvoor niet de tijd hebben. In Nederland zijn De Schoenenreus en De Harense Smid  hiervan voorbeelden: de ene dag gingen ze failliet om vervolgens  de andere dag weer open te zijn.

Het fenomeen komt overgewaaid uit Engeland en nog niet alle rechtbanken werken aan deze zogenaamde prepack-regeling mee.

Maar niet iedereen is er blij mij. In EenVandaag vertelt een ondernemer dat het tot concurrentievervalsing leidt: zijn concurrent kan met de doorstart het duurste personeel eruit gooien. En rechtsgeleerde Bob Wessels wijst erop dat transparantie vereist is. 

EenVandaag spreekt met een rechter en met de nieuwe eigenaar van De Harense Smid over het nut van prepack.