In een poging om het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen, krijgt Stichting 113 Zelfmoordpreventie 2 miljoen euro extra subsidie. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) laten weten. Het jaarlijkse budget van de organisatie gaat daarmee fors omhoog, van 3,4 miljoen naar 5,4 miljoen euro.

De stichting verleent 24 uur per dag zeven dagen per week anonieme hulp aan mensen die kampen met suïcidaliteit. Dit aanbod is aanvullend op de reguliere zorg en omvat onder meer crisishulplijnen en therapeutische begeleiding

15 miljoen euro

Met het extra geld kunnen meer professionele en vrijwillige hulpverleners worden aangetrokken en extra trainingen worden gegeven. Verder komt er ook extra geld vrij voor andere activiteiten om zelfmoord te voorkomen zoals gemeentelijke of provinciale initiatieven en onderzoek. Daar is 15 miljoen euro voor beschikbaar.
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde onlangs dat het aantal zelfmoorden vorig jaar is toegenomen tot 1.917, dat zijn er 23 meer dan in 2016. Met name het aantal zelfmoorden onder jongeren liet een flinke stijging zien. In 2017 maakten 81 jongens en meisjes een einde aan hun leven, tegenover 48 een jaar eerder.

Een wereld aan verdriet en machteloosheid

Onder personen ouder dan 60 jaar is het aantal zelfdodingen juist afgenomen. Ruim vier op de tien zelfdodingen betreft mensen van 40 tot 60 jaar. Bij mensen van 30 tot 60 jaar is zelfdoding, na kanker en hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak. Vanaf 60 jaar krijgen de natuurlijke doodsoorzaken de overhand en neemt de sterfte door zelfdoding steeds verder af.

“Elke zelfmoord staat voor een wereld aan verdriet en machteloosheid”, aldus Paul Blokhuis. “We moeten ons tot het uiterste blijven inspannen om het aantal suïcides terug te dringen.”
LHBTi

LHBTi

Extra aandacht gaat uit naar het terugdringen van suïcide onder lesbiennes, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele jongeren (LHBTi). Dat gebeurt onder meer door ouders meer te betrekken, door filmportretten te maken waarin ouders, onder wie bekende Nederlanders, hun ervaringen delen over hoe zij hun kinderen hebben gesteund.

Negatieve reacties, pesten en geweld komen bij LHBTi’ers veel voor. Dit maakt hen kwetsbaar voor onder meer depressie en zelfmoord. Uit cijfers van kennisinstituut Movisie blijkt dat het aantal suïcidepogingen 4,5 keer zo hoog is.

Diversiteit

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het belangrijk dat de preventie ook ouders met verschillende achtergronden bereikt. Jongeren uit de doelgroep zelf gaan ook meekijken of en hoe de informatievoorziening en de aanpak suïcidepreventie beter kan.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen over iemand? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of www.113.nl 24/7, gratis en anoniem.