Het ministerie heeft een lijst gepubliceerd van beroepen die geen zorgbonus verdienen voor het werk in de eerste coronagolf. Simla is röntgenlaborant en haar beroep staat daarop. Dat steekt. "Het gaat me niet om de 1000 euro, maar om de waardering."