Minister Schippers van Volksgezondheid wil de regels rond de beveiliging en privacy van het elektronisch patiëntendossier (EPD) aanscherpen. Nog voor de kerst stuurt de minister een nieuw wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarin ze een aantal zaken strenger gaat regelen.

Vorig jaar stemde de Eerste Kamer nog meedogenloos tegen, wat het einde leek van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

EenVandaag vroeg eerder deze maand aan 22.000 mensen of zij van plan zijn om toestemming te geven om hun medische gegevens op te slaan in een EPD. Een meerderheid van 58 procent is dit wel van plan. Een kwart (27 procent) ziet het niet zitten. Bijna de helft van de ondervraagden (44 procent) heeft weinig vertrouwen in de manier waarop hun privacy gewaarborgd wordt in de huidige opzet. 63 Procent denkt dat zorgverzekeraars op termijn toch toegang zullen krijgen tot het EPD.

EenVandaag besteedde op 8 november aandacht aan de komst van het elektronisch patiëntendossier.

Dit keer niet op initiatief van de overheid, maar geïnitieerd door artsen en patienten zelf. En het is op vrijwillige basis. Deze week is een campagne gestart om het initiatief te promoten en patiënten te vragen toestemming te verlenen om hun gegevens te delen.

EenVandaag ging naar de Centrale Huisartsenpost in Nijmegen, waar patiëntengegevens al worden uitgewisseld.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 22.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek vond plaats op 5 en 6 november 2012.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.