“Waar Safoan Mokthari is, daar is inspiratie”, dat plaatste Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch op zijn Facebookpagina. Safoan Mokthari is hulpverlener en jongerenwerker in Amsterdam. 

Hij zit zo min mogelijk achter zijn bureau. Hij kent de moeilijke buurten van Amsterdam maar al te goed. Daarnaast is hij rapper. Deze week komt zijn nieuwe nummer 'Skot die Torie' uit. In Radio EenVandaag een gesprek.